NESOUHLASNÉ VÝSLEDKY PASIVNÍ HEMAGLUTINACEA IMUNOENZYMATICKÉHO STANOVENÍ SPECIFICKÝCHIMUNOGLOBULINŮ G V SÉRODIAGNOSTICE LUES


Contradictory Results of Treponema pallidum Passive Hemagglutination and Immunoenzymatic Assay for the Specific Immunoglobulins G in the Serodiagnostics of Syphilis

Background.
With continuing automatization it comes into consideration, which tests should be a part of thesyphilis screening. Trying to learn more about the correlation and comparability of passive hemaglutination andimunoenzymatic assay, which are the candidate reactions on the screening test, we analyzed results of the abovementioned reactions in 2319 serum samples sent for diagnostics of syphilis. Special attention was paid to sera withcontradictory results in both tests.Methods and Results. When results were contradictory the patient’s probability of having syphilis and the intensityof the reaction were analysed. Out of 2319 sera samples examined for syphilis 141 (6.1 %) specimens belonging to125 patients were found to provide contradictory results in passive hemagglutination (TPHA) and immunoenzymaticassay for the specific imunoglobulins G (ELISA IgG). In 14 cases (children of syphilitic mothers) only the passivelytransferred antibodies were found and these samples were excluded from the examined group. Almost four fifths ofcontradictions (88 out of 111, i.e. 79.3 %) were based on the positivity of TPHA with the negativity of ELISA IgGand one fifth only (23 specimens, i.e. 20.3 %) concerned the positivity of ELISA IgG with the negativity of TPHA.The relation to syphilis was more obvious in the TPHA-positive patients: in 88 TPHA-positive patients the syphiliticswere relatively more common (39 syphilitics, i.e. 44.3 %) than in 23 ELISA-positive patients (5 syphilitics, i.e.21.7 %), the difference is statistically significant (p

Key words:
syphilis, serodiagnostic, passive hemagglutination, ELISA, contradictory results.


Autoři: V. Woznicová;  M. Votava
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 152-155
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
S pokračující automatizací provozu sérologických laboratoří se uvažuje o tom, které reakce mají býtsoučástí skríninku lues. Ve snaze zjistit více informací o vzájemném vtahu, respektive srovnatelnosti pasivníhemaglutinace a imunoenzymatické analýzy, které si „konkurují“ v kandidatuře na místo specifického skríninkovéhotestu, jsme analyzovali výsledky uvedených reakcí u 2319 sér zaslaných k diagnostice lues. Zvláštní pozornost bylavěnována sérům s nesouhlasnými výsledky v těchto reakcích.Metody a výsledky. U diskrepantních sér byly sledovány diagnóza, míra pravděpodobnosti lues u pacientaa intenzita reakce. Z celkem 2319 sér bylo od 125 pacientů zachyceno 141 (6,1 %) vzorků o nesouhlasném výsledkupasivní hemaglutinace (TPHA) a imunoenzymatického stanovení imunoglobulinů G (ELISA IgG). Ve 14 případechšlo o děti s pasivně přenesenými protilátkami, jejich séra byla z posuzovaného souboru vyčleněna. Takřka čtyřipětiny diskrepancí (88 ze 111, tj. 79,3 %) připadaly na pozitivitu TPHA při negativitě ELISA IgG a pouze pětina(23 vzorků, tj. 20,7 %) na pozitivitu ELISA IgG při negativitě TPHA. Vztah k lues byl zjevnější u pacientůTPHA-pozitivních: mezi 88 TPHA-pozitivními pacienty bylo relativně více luetiků (39, tj. 44,3 %) než mezi 23pacienty ELISA-pozitivními (5, tj. 21,7 %). Tento rozdíl je statisticky významný (binomický test pro dva výběry,p

Klíčová slova:
lues, sérodiagnostika, pasivní hemaglutinace, ELISA, nesouhlasné výsledky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×