BEZPEČNÉ DLOUHODOBÉ PODÁVÁNÍ KONVENČNÍHOAMFOTERICINU B U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH


Safe Long-Term Administration of Conventional Amphotericin B in CancerPatients

In cancer patients with persistent fever and neutropenia, amphotericin B is administered for the early treatmentand prevention of the clinically occult invasive fungal infections. The major drawback of the conventionalamphotericin B is its nephrotoxicity. We have previously showed that massive potassium, sodium, and magnesiumsupplementation, which corresponds to the amount lost in kidney during amphotericin B administration, as well asvigorous hydration, can markedly reduce nephrotoxicity of conventional amphotericin B. Clinical courses of fouroncological patients treated with conventional amphotericin B suspected or proven fungal infection for a period of24 days (two patients), 39 days, and 47 days are described. During the long-term amphotericin B administration withnephroprotective measures, no severe renal function decrease was observed in any of our patients. Massive ionsupplementation corresponding to the amounts lost in kidney, as well as the vigorous hydration are effective in theprevention of the renal function decrease induced by the long-term conventional amphotericin B therapy.

Key words:
amphotericin B, nephrotoxicity.


Autoři: M. Doubek;  J. Mayer;  D. Horký
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika FN, Brno Ústav histologie a embryologie LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 156-159
Kategorie: Články

Souhrn

Amfotericin B je podáván onkologickým pacientům s přetrvávající horečkou a neutropenií jako profylaxe nebočasná terapie invazivní mykotické infekce. Hlavním nedostatkem konvenčního amfotericinu B je jeho nefrotoxicita.V nedávné době jsme publikovali, že masivní substituce draslíkem, sodíkem a hořčíkem odpovídající odpadům těchtoiontů močí během terapie amfotericinem B, jakož i vydatná hydratace významně snižují nefrotoxicitu konvenčníhoamfotericinu B. Uvádíme popisy případů čtyř onkologických nemocných léčených konvenčním amfotericinem B podobu 24 dní (dva nemocní), 39 dní a 47 dní pro podezření na mykotickou infekci nebo pro prokázanou mykotickouinfekci. Během dlouhodobého podávání amfotericinu B spolu s prováděním výše uvedených nefroprotektivníchopatření jsme nepozorovali závažné snížení funkce ledvin u žádného z nemocných. Masivní substituce iontů,odpovídající množství těchto iontů ztrácených močí, jakož i vydatná hydratace jsou efektivní prevencí poklesurenálních funkcí během dlouhodobého podávání konvenčního amfotericinu B.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se