KREVNÍ SKUPINY AB0/H A FAKTOR V LEIDEN


AB0 Blood Groups and Factor V Leiden

Background.
Jick and his co-workers published in 1969 an observation showing the prevalence of blood group0 being lower in people with thrombosis than in the healthy population. During the next years this finding was severaltimes confirmed. The aim of our work was to answer the question on the distribution of blood groups in individualswith thrombophilia compared to the control group and whether the non-0 blood group increases the thrombosis riskin factor V Leiden carriers. We were also interested in mean values of the ProC Global test in different blood groups.Methods and Results. Factor V Leiden, prothrombin mutation 20210A and ProC Global were examined inindividuals with thrombophilia. The blood group distribution was compared in thrombophilia and control groups.The distribution was statistically different (p=0.000). The mean value of ProC Global in the non-0 carriers was lowerthan in persons with blood group 0.Conclusion. There is a 1.76 times higher thrombosis risk (1/0.5697 = 1.76) in factor V Leiden carriers with bloodgroup non-0 compared to blood group 0. The ProC Global mean values differ in patients with blood group 0 and innon-0 persons.

Key words:
AB0/H blood groups, thrombosis, factor V Leiden, ProC Global.


Autoři: M. Matýšková;  J. Zavřelová;  A. Pejchalová;  H. Meluzínová;  L. Janků
Působiště autorů: Oddělení klinické hematologie FN, Brno Transfuzní oddělení FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 146-151
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
V roce 1969 publikovali Jick et al. zjištění, že ve skupině jedinců s trombózou je krevní skupina 0zastoupena méně než je její zastoupení v dané populaci. Tato pozorování byla v průběhu let opakovaně potvrzena.V naší práci jsme se zaměřili na otázku, jaká je frekvence krevních skupin v našem souboru osob s trombofíliív porovnání s kontrolním souborem; zda krevní skupina ne-0 zvyšuje riziko trombózy u nositelů Leidenské mutacefaktoru V. Zajímalo nás, zda se liší hodnoty skríninkového testu ProC Global dle typu krevní skupiny.Metody a výsledky. U osob s trombofílií jsme stanovovali Leidenskou mutaci faktoru V, mutaci protrombinu20210A a globální test na trombofílii ProC Global. Frekvenci krevních skupin v souboru osob s trombofílií jsmeporovnali s výskytem krevních skupin v kontrolním souboru. Frekvence krevních skupin u osob s trombofílií sestatisticky významně (p=0,000) liší od kontrolního souboru. Průměrné hodnoty ProC Global jsou u krevních skupinne-0 nižší než u krevní skupiny 0.Závěry. U osob s FVL pozitivní je 1,76krát vyšší riziko trombózy pro krevní skupinu ne-0 (1/0,5697 = 1,76) než0. Průměrné hodnoty Proc Global se liší dle krevní skupiny ne-0 a 0.

Klíčová slova:
AB0/H systém, trombóza, faktor V Leiden, ProC Global.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se