KARBONYLOVÝ STRES A CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN


Carbonyl Stress and Chronic Renal Failure

Pathogenesis of many diseases and their complications is linked to oxidative stress. In the last two years, theattention has been paid also to carbonyl stress which is alosely related to oxidative stress. Carbonyl stress ischaracterized as an increase of reactive carbonyl compounds caused by their increased formation and/or decreasedbreakdown and excretion. Reactive carbonyl compounds can be formed from carbohydrates, lipids and amino acidsboth by oxidative and non-oxidative pathways, can be detoxified by several enzymes and excreated by kidneysdepending on their function. Carbonyl compounds can form advanced glycation end-products (AGEs) and advancedlipoperoxidation end-products (ALEs), which are known to take part in the pathogenesis mainly of diabetic anduremic complications.

Key words:
oxidative stress, carbonyl stress, AGEs – advanced glycation end products, ALEs – advancedlipoperoxidation end products.


Autoři: M. Kalousová;  T. Zima;  V. Tesař;  S. Štípek
Působiště autorů: Ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK, Praha Ústav klinické biochemie 1. LF UK a VFN, Praha I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 143-145
Kategorie: Články

Souhrn

Patogeneze řady onemocnění a jejich komplikací souvisí s oxidačním stresem. V posledních dvou letech jepozornost věnována také karbonylovému stresu, který je s oxidačním stresem úzce spojen. Karbonylový stres jecharakterizován jako zvýšení reaktivních karbonylových sloučenin, způsobené jejich zvýšenou tvorbou a/nebo jejichsníženým odbouráváním a vylučováním. Reaktivní karbonylové sloučeniny mohou vznikat ze sacharidů, lipidůi aminokyselin oxidační i neoxidační cestou, mohou být detoxifikovány řadou enzymů a vylučovány ledvinamiv závislosti na jejich funkci. Karbonylové sloučeniny mohou dát vznik produktům pokročilé glykace (AGEs –advanced glycation end-products) a produktům pokročilé lipoperoxidace (ALEs – advanced lipoperoxidation endproducts), o kterých je známo, že se účastní především v patogenezi diabetických a uremických komplikací.

Klíčová slova:
oxidační stres, karbonylový stres, AGEs – produkty pokročilé glykace, ALEs – produkty pokročilélipoperoxidace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×