PERKUTÁNNÍ ŘEŠENÍ MALIGNÍ STENÓZYŽLUČOVÝCH CEST


Percutaneous Treatment of Malignant Stenosis of the Biliary Tract

Experience with treatment of more than 800 patients with malignant stenosis of the biliary tract is reviewed. Thesignificance of complex treatment using simple internal or external drainage, stent introduction, brachytherapy,percutaneous actinotherapy and locoregional chemotherapy is presented. Advantages of individual percutaneousmethods are compared and indications for using metallic stent in patients with malignant stenosis of the biliary tractare evaluated. Significance and indications for the percutaneous treatment is discussed and its advantages arecompared with the endoscopic approach.

Key words:
obstructive jaundice, PTD (percutaneous techniques of drainage), stent, brachytherapy, cholangiocarcinoma.


Autoři: V. A. Válek
Působiště autorů: Radiodiagnostická klinika FN, Brno – Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 388-392
Kategorie: Články

Souhrn

Práce shrnuje zkušenosti s perkutánní léčbou více než 800 nemocných s maligní stenózou žlučových cest.Zdůrazňuje význam komplexní léčby těchto pacientů s využitím prosté zevní či zevně vnitřní drenáže, zavedenístentu, brachyterapie, perkutánní aktinoterapie a lokoregionální chemoterapie. Srovnávají výhody jednotlivýchperkutánních postupů a kriticky hodnotí indikace k zavedení kovového stentu u nemocných s maligní stenózoužlučovodů. Diskutuje se postavení, význam a indikace perkutánního přístupu a porovnávají jeho výhody a nevýhodys endoskopickým řešením.

Klíčová slova:
obstrukční žloutenka, PTD, stent, brachyterapie, cholangiokarcinom.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se