VYSOKODÁVKOVANÝ BUSULFAN – MONITOROVÁNÍPLAZMATICKÝCH HLADIN A ÚPRAVA DÁVKOVÁNÍU DOSPĚLÝCH


High-Dose Busulfan – Monitoring of Plasma Levels and Dosage Modificationsin Adults

Bone marrow and peripheral blood stem cell transplantations, despite their curative potential, still carry significantrisks for patients. Toxicity of high-dose chemotherapy is one of the leading causes of peritransplant mortality.Busulfan is a frequently used chemotherapeutic agent in conditioning regimens prior to transplantations. The choiceof the optimal busulfan dose and prediction of its clinical effect may be very difficult. Absorption of busulfan fromgastrointestinal tract and its metabolism can vary considerably. Several studies published recently showed that thebusulfan plasma concentrations correlate better with the clinical effect and extramedullary toxicity caused by thisdrug than with the actual dose administered to the patient. Approximate target plasma concentrations of busulfan,which meet the optimal balance between the clinical effect and the risk of severe side effects of chemotherapy, wereproposed. Almost twenty chromatographic methods were published, which make the quantitative measurement ofbusulfan possible. The maintanance of certain busulfan plasma concentration during its whole administration withthe help of the repeated adjustments of its dosage can reduce the toxicity caused by this agent and improve the resultsof bone marrow or peripheral blood stem cell transplantations. This method is easily applicable, has low financaland personal demands, and technical appliances, which it requires are usually accessible in most transplant centerlaboratories.

Key words:
busulfan, pharmacokinetics, dose modifications, area under the curve, chromatography, bone marrowtransplantation.


Autoři: O. Kalous;  J. Mayer;  L. Malášková
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN, Brno-Bohunice Oddělení klinické biochemie LF MU a FN, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 724-728
Kategorie: Články

Souhrn

Transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk, přes svůj kurativní potenciál, stále představují propacienty významné riziko. Toxicita vysokodávkované chemoterapie je jednou z hlavních příčin peritransplantačnímortality. Busulfan je cytostatikum, které je často používanou součástí přípravných režimů před transplantací.Zvolení optimální dávky busulfanu a predikce jeho klinického efektu mohou být velmi obtížné. Absorpce busulfanuz gastrointestinálního traktu a úroveň jeho metabolizmu jsou značně variabilní. Několik studií publikovanýchv posledních letech ukázalo, že plazmatické koncentrace busulfanu lépe korelují s klinickým efektem a extramedu-lární toxicitou způsobenou tímto lékem než aktuální dávka busulfanu podaná pacientovi. Byly navrženy přibližnécílové plazmatické koncentrace busulfanu, při nichž bylo dosaženo optimální rovnováhy mezi požadovanýmklinickým efektem a rizikem vážných vedlejších účinků chemoterapie. Byly publikovány téměř dvě desítky chro-matografických metod, které umožňují kvantitativní stanovení busulfanu. Udržování určité plazmatické hladinybusulfanu v průběhu celého jeho podávání pomocí opakovaných úprav jeho dávkování může redukovat toxicitutohoto léku a zlepšit výsledky transplantací kostní dřeně či periferních kmenových buněk. Tato metodika je snadnoaplikovatelná, je finančně a personálně nenáročná a vyžaduje přístrojové vybavení, které je obvykle snadno dostupnéve většině laboratoří transplantačních center.

Klíčová slova:
busulfan, farmakokinetika, úprava dávkování, plocha pod křivkou (AUC), chromatografie,transplantace kostní dřeně.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se