MODERNÍ LÉČBA HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT


Modern Therapy of Hematological Malignancies

Remarkable progress has been done during the last three decades in the therapy of hematological malignancies.It is now possible to cure significant number of patients by chemotherapy, radiotherapy, and stem cell transplantation.However, there is still a large group of patients and situations where our approaches are failing. It is evident that insome circumstance chemotherapy and radiotherapy get close to their limits. A short insight into the group of noveltherapeutic methods is given in this review. Such promising methods of treatment include the new chemotherapeuticdrugs, new molecules that specifically act on the level molecular mechanisms (STI 571, ATRA, arsenic trioxide,etc.), immunotherapy (monoclonal antibodies, vaccination strategy, exploration of dendritic cells etc.), gene therapyand innovations in stem cell transplantation (graft versus leukemia/lymphoma effect). The future treatment willinclude combination of standard or intensified chemo/radiotherapy and the new methods, which allow better controlof the disease.

Key words:
leukemia, lymphoma, myeloma, immunotherapy, monoclonal antibodies, chemotherapy, radiothera-py, gene therapy, transplantation.


Autoři: M. Trněný
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 711-716
Kategorie: Články

Souhrn

V léčbě hematologických nádorových onemocnění byl v posledních 30 letech učiněn významný pokrok a u řadynemocných je možné současnými metodami chemoterapie, radioterapie a transplantační léčby dosáhnout vyléčení.Přesto zůstává nemalá skupina chorob a nemocných, kde je vyléčení spíše vzácnější. Ukazuje se, že samotnáchemoterapie s radioterapií mají své limity. V přehledu je podán stručný výčet nových terapeutických postupů, kterév současné době slibují další zlepšení osudu nemocných, jedná se kromě nových cytostatik o látky účinkující namolekulárně biologické úrovni (STI 571, ATRA, arsenic trioxid atd.), o imunoterapii (monoklonální protilátky,vakcinaci, použití dendritických buněk), genovou terapii a nové přístupy v transplantační léčbě (využití reakce štěpuproti leukémii/lymfomu). Budoucí vývoj bude spočívat na kombinaci standardní nebo intenzifikované chemo-a radioterapii s novými metodami, které umožní lepší kontrolu onemocnění.

Klíčová slova:
leukémie, lymfom, myelom, imunoterapie, protilátka, chemoterapie, radioterapie, genová terapie,transplantace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se