BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY – ONEMOCNĚNÍZNÁMÉ – NEZNÁMÉ


Benign Prostatic Hyperplasia – a Known – Unknown Disease

Authors give an overview of the current approaches to diagnostics and therapy of the benign hyperplasia of theprostate (BPH). The up-to-date diagnostic possibilities are cited in the relation to our health care system and theprocedures of conservative and surgical treatment of BPH are outlined. In epidemiology and diagnostics of BPH,one has always to consider the possibility of prostate cancer (PC), which may have similar symptoms, particularlyin initial stages. If prostate cancer were found, it could be successfully cured at this stage only. Drug therapy or BPHenables in most cases at least temporarily to resign on surgical treatment. Patients t reated with alphablockers regularlyspeak about an improved quality of life regarding previous micturition troubles. To diagnose BPH, the complexurological examination is needed, including some laboratory tests (prostate specific antigen PSA, uroflowmetryUFM). The article is supplemented with a graph of latest available figures referring to the number of TURPsperformed annually and a table showing the list of methods for the minimal invasive surgical treatment of BPH.

Key words:
begin hyperplasia of the prostate, transurethral resection of the prostate, manual rectal examination,prostate specific antigen.


Autoři: L. Šafařík;  J. Dvořáček
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 717-722
Kategorie: Články

Souhrn

Je podán přehled současného stavu diagnostiky a terapie benigní hyperplazie prostaty (BHP). Jsou uvedenysoučasné diagnostické možnosti v podmínkách našeho zdravotnictví a diskutovány způsoby konzervativní i chirur-gické léčby BHP. V epidemiologii a diagnostice BHP je vždy nutno diferenciálně diagnosticky myslet na adenokar-cinom prostaty, který zvláště v počátečných stadiích může mít příznaky obdobné BHP a v tomto stadiu je též jediněvyléčitelný. Farmakologická léčba umožnila upustit od operace u mnohých nemocných alespoň dočasně a muži,kteří užívají alfablokátory, pravidelně uvádějí zlepšení kvality života (vzhledem k předchozím mikčním obtížím).Ke správné diagnostice a léčbě BHP je však nadále potřebné komplexní urologické vyšetření, zahrnující i některélaboratorní testy (odběr prostatického specifického antigenu PSA a uroflowmetrie UFM). Text je doplněn aktuálnímgrafem o počtech transuretrálních prostatektomií v posledních letech a přehlednou tabulkou metod minimálněinvazivní chirurgické terapie BHP.

Klíčová slova:
benigní hyperplazie prostaty, transuretrální resekce prostaty, vyšetření per rectum, prostatickýspecifický antigen.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se