PALIATIVNÍ TERAPIE KOSTNÍCH METASTÁZ POMOCÍ RADIOFARMAKDoporučení diagnostické a léčebné péče v nukleární medicíně


Palliative Therapy of Bone Metastases by Radiopharms Administration

The paper is presented as one of recommendations of diagnostic and therapeutic care in the field of nuclear medicine intended especially for the clinical needs of physicians indicting palliative treatment of metastases into bones using radiopharmaceuticals. It provides a brief review of principles, indications, the very performance of interventions, clinical interpretations, possible risks and contraindications including the clinical and social-economic meaning.

Key words:
radiopharmaceuticals, b radiation, palliative treatment, recommendation, nuclear medicine, metastases into bones, pain, indication, meaning


Autoři: J. Šantora;  J. Brož 1;  Kubinyi J. Oponenti Novák J. 2 3;  E. Hoffmanová 4
Působiště autorů: Státní nemocnice České Budějovice 2Klinika nukleární medicíny FN, Ostrava 3Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, 4Nemocnice Kolín 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 57-59
Kategorie: Články

Souhrn

Práce je předkládána jako jedno z doporučení diagnostické a léčebné péče v nukleární medicíně určené hlavně pro klinickou potřebu lékařů indikujících paliativní léčbu kostních metastáz pomocí radiofarmak. Stručně podává přehled principů, indikací, vlastního provedení výkonu, klinické interpretace, případných rizik a kontraindikací včetně klinického a socioekonomického významu.

Klíčová slova:
radiofarmaka, b záření, paliativní léčba, doporučení, nukleární medicína, kostní metastázy, bolest, indikace, význam.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se