VLIV DIAZEPAMU NA SCHOPNOST ANTIDOTNÍ TERAPIE ELIMINOVAT AKUTNÍ LETÁLNÍ ÚČINEK SOMANU U MYŠÍ


The Influence of Diazepam on the Antidotal Treatment-Induced Elimination of Acute Lethal Effects of Soman in Mice

Background.
The currently used antidotal treatment of intoxication with nerve agents, consisting of an anticholinergic drug and an acetylcholinesterase reactivator, is often completed with the anticonvulsive drug diazepam to prevent poisoned organisms from centrally mediated seizures and subsequent tonic-clonic convlusions. The aim of this study was to find out whether the complementation of the antidotal treatment with diazepam can influence antidotal treatment-induced elimination of acute lethal effects of the chosen nerve agent - soman.Methods and Results. In experiments on mice, the values of medium lethal dose of soman in the case of 24h surviving of soman-exposed mice, treated with the basic antidotes involving various types of anticholinergic drugs and acetylcholinesterase reactivators, were evaluated and compared tot he values of medium lethal dose of soman in mice treated with antidotes completed with diazepam. Our findings confirm that diazepam is able to enhance the efficacy of basic antidotal treatment to eliminate acute lethal effects of soman if atropin is used as anticholinergic drug. On the other hand, no ability of diazepam to enhance soman-induced lethal effects was demonstrated if an anticholinergic drug with central effects such as benactyzine, biperiden or scopolamin was used. The ability of diazepam to influence the efficacy of antidotes to eliminate soman-induced acute lethal effects was only observed in the case of using the oxime HI-6 as acetylcholinesterase reactivator.Conclusions. The most perspective antidotal mixture against soman, consisting of the oxime HI-6 and atropine, should be complemented by diazepam no only because of the prevention of poisoned organisms from centrally mediated seizures and subsequent tonic-clonic convulsions but also because of the increase in the ability of antidotal treatment to eliminate soman-induced acute lethal effects.

Key words:
soman, mouse, diazepam, HI-6, obidoxime, pralidoxime, atropine, benactyzine, biperiden, scopolamin


Autoři: J. Kassa
Působiště autorů: Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 497-499
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Základní terapie používaná k terapii intoxikací nervově paralytickými látkami, skládající se z anticholinergika a reaktivátoru acetylcholinesterázy, bývá často doplněna o antikonvulzivní sloučeninu diazepam z důvodu zabránění centrálně vyvolaným záchvatům a následným tonicko-klinickým křečem. Cílem této práce je zjistit, zda doplnění základní antidotní terapie o diazepam ovlivní i schopnost antidotní terapie snížit akutní letální účinek vybrané nervově paralytické látky - somanu.Metody a výsledky. V pokusech na myších samcích byla stanovována hodnota střední smrtné dávky somanu při 24hodinovém přežití pokusných zvířat, léčených základní antidotní terapií, obsahující různé typy anticholinergních látek a reaktivátorů acetylcholinesterázy, a srovnávána se změnami hodnot střední smrtné dávky somanu, vyvolanými přidáním diazepamu k této antidotní terapii. Ze získaných výsledků vyplývá, že diazepam zvýší schopnost antidotní terapie eliminovat akutní letální účinek somanu, pokud obsahuje jako anticholinergikum atropin. Neuplatní se v případě použití anticholinergik s převahou centrálního účinku, jako je benaktyzin, biperiden či skopolamin. Pozorovaný pozitivní vliv diazepamu na schopnost antidot eliminovat letální účinek somanu však platí pouze v případě použití oximu HI-6 jako reaktivátoru acetylcholinersterázy.Závěry. Nejperspektivnější kombinace antidot proti somanu, skládající se z oximu HI-6 a atropinu, by měla být doplněna o diazepam nejen z důvodu zabránění centrálně vyvolaných záchvatů a tonicko-klinických křečí, ale i z důvodu zvýšení schopnosti této antidotní terapie eliminovat akutní letální efekt somanu.

Klíčová slova:
soman, myš, diazepam, HI-6, obidoxim, pralidoxim, atropin, benaktyzin, biperiden, skopolamin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se