PORUCHY SPÁNKU U HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ


Sleep Disorders in Hemodialyzed Patients

Background.
Many hemodialyzed patients complain about bad sleep. The aim of this study was to learn the subjective view of patients on their sleep and its influence by hemodialysis treatment.Methods and Results. A simple questionary containing 20 questions concerning sleep was prepared and given to regulary hemodialyzed patients in two hemodialysis centres. Uncooperating as well as severely ill patients were excluded. The questionary was responded by 103 patients (mean age 60.4 years) - 61 men (mean age 56.7 years) and 42 women (mean age 65.7 years). 34 % of patient regard their sleep as bad. 45.6 % of dialyzed patients feel restlessness of legs during the night and 32 % snore or have some breath problems. 38 % of patients considered their sleep as better before starting the hemodialysis treatment, in 14.6 % the sleep became better after starting the dialysis treatment.Conclusions. Sleep disorders in hemodialysed patients worsen the quality of life of these patients. Moreover, sleep disorders represent a serious problem as they can increase the mortality.

Key words:
sleep, hemodialysis, restless legs syndrome, sleep apnea syndrome.


Autoři: M. Kalousová;  V. Tesař;  K. Šonka;  J. Lachmanová;  S. Sulková;  M. Znojová
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Interní oddělení Strahov 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 500-502
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Řada hemodialyzovaných pacientů si stěžuje na špatný spánek. Cílem práce bylo zjistit subjektivní pohled pacientů na jejich spánek a jeho ovlivnění hemodialyzační léčbou.Metody a výsledky. Byl vytvořen jednoduchý dotazník s 20 otázkami týkajícími se spánku a předložen pravidelně hemodialyzovaným pacientům dvou hemodialyzačních středisek. Vyřazeni byli pouze pacienti nespolupracující a v těžkém celkovém stavu. Dotazník vyplnilo celkem 103 pacientů (průměrný věk 60,4 let) - 61 mužů (průměrný věk 56,7 let) a 42 žen (průměrný věk 65,7 let). 34 % pacientů považuje svůj spánek za špatný, 45,6 % dialyzovaných má v noci pocit neklidu v nohou a 32 % chrápe nebo má nějaké obtíže s dýcháním. 38 % pacientů hodnotilo svůj spánek před zahájením dialyzační léčby jako lepší, u 14,6 % se spánek na dialýze zlepšil.Závěry. Poruchy spánku u hemodialyzovaných nejen zhoršují kvalitu života těchto pacientů, ale představují též závažný zdravotní problém, protože zvyšují mortalitu.

Klíčová slova:
spánek, hemodialýza, syndrom neklidných nohou, syndrom spánkové apnoe

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se