NOVŠIE ASPEKTY REZISTENCIE NA ANTIBIOTIKÁ A NIEKTORÉ MOŽNOSTI JEJ LIMITÁCIE


New Aspects of Bacterial Resistance to Antibiotics and Alternatives of Its Control

New phenomena of the antibiotic resistance in bacteria have recently appeared. The may hold present explosive development of resistance and prevent its transferability from multiple drug resistant bacteria to still sensitive ones. They may prevent the production of so-called extended-spectrum b-lactamases (ESBLs) among Enterobacteriaceae producing resistance virtually to all penicillins and cephalosporins with exception of those antibiotics potentiated by clavulanic acid or sulbactam, the resistance to vancomycin in enterococci and staphylococce, and the resistance of Stenotrophomonas maltophilia. Factors participating on the development of resistance include: a) transferability of resistance genes among bacteria which explosively change susceptible strains to resistans ones, b) dosage and types of antibiotics which cause the selection pressure to certain species of bacteria, c) level of organization and strict adherence to hygienic and anti-epidemic regimen starting with the entry of patients into the hospital. Analyses are necessary to check whether the patient brings resistant bacteria with a transferable resistance (with ESBLs) into the hospital. Preventive measures would be strictly applied to stop the clonal spread of resistant strains among the patients and/or hospital environment, which occurs if these strains have such opportunity. Last, but not least to be considered is the dosage, composition and rationality of administration of antibacterials, mainly in post-operative prophylaxis in intensive care units, in so-called empirical usage, etc. At the same time, it would be highly unethical to hesitate with application of antibacterials to patients when it is justified, necessary and rational. Hospital antibiotics policy should rationally decide between these alternatives in each application of antibiotics or their combinations.

Key words:
transferable resistance, extended-spectrum b-lactamases, hospital hygiene


Autoři: J. Blahová;  K. Králiková;  V. Krčméry
Působiště autorů: Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 487-491
Kategorie: Články

Souhrn

V súčasnosti sa zjavujú v problematike rezistencie baktérií na antibiotiká nové nepriaznivé fenomény, ktoré narastajú explozívne, a to hlavne produkcia tzv. b-laktamáz s rozšíreným spektrom účinku (enzýmov kódujúcich rezistenciu na všetky penicilíny a cefalosporíny, s výnimkou tých, ktoré sú potencované klavulanátom či sulbaktánom) u čeľade Enterobacteriaceae, rezistencia na vankomycín u enterokokov, Staphylococcus epidermidis a i. a rezistencia u Stenotrophomonas maltophilia. Faktormi, podporujúcimi tieto negatívne trendy sú: a) transferabilita rezistencie medzi baktériami, b) selekčný tlak užívaných antibiotík a c) úroveň dodržiavania podrobne vypracovaných zásad nemocničnej hygieny. Treba obrátiť pozornosť na celý proces, počnúc prijatím pacienta do nemocnice a identifikáciou pacientov majúcich rezistentné baktérie, produkujúce a prenášajúce ESBL na citlivé kmene. Šírenie sa týchto kmeňov v nemocnici závisí aj od kvality a úrovne programu hygienických a protiepidemických opatrení v danej nemocnici. Tento faktor takmer s istotou predpovedá aktivitu rozšírenia sa rezistencie v nemocnici. Tretím činiteľom je množstvo a správne a racionálne užívanie antibiotík pre predoperačnú či pooperačnú profylaxiu, pre tzv. empirické použitie a pre riadenú terapiu. Tieto tri faktory zároveň poskytujú aj program a pole aktivity pre limitovanie fenoménu rezistencie v danom zariadení.

Klíčová slova:
transferabilná rezistencia, b-laktamázy s rozšíreným spektrom účinku, nemocničná hygiena.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se