ÚČINOK KOENZÝMU Q10 U PACIENTOV S OCHORENIAMI OBLIČIEK


Effects of Q10 Coenzyme in Patients with Kidney Disease

Background.
Coenzyme Q10 belongs to important antioxidants and it has a key role in the synthesis of adenosinephosphate. Its beneficial effect was proved in several diseases, e.g. in mitochondrial encephalopathy, mitochondrial myopathy, mitochondrial cardiomyopathy.Material and Methods. All 15 patients of the studied group (5 with tubulopathy and 10 with chronic tubulointersticial nephritis) received antioxidative therapy for three months (E vitamin, C vitamin, riboflavin) and for the last two months coenzyme Q10 was added. Renal functions, spectrum of lipids, parameters of lipid peroxidation (malondialdehyde), levels of a-tocopherol, b-carotene, coenzyme Q10.Results. Before the substitutive antioxidative treatment, coenzyme Q10 levels reached in blood 0.11 ± 0.03 mmol/l and 0.15 ± 0.04 mmol/l in plasma. These values were well below the reference range (rr) is 0.4 ± 1.0 mmol/l). After the substitution coenzyme Q10 levels significantly increased (p0.08 mmol/l) to 0.56 ± 0.02 mmol/l (no statistical difference). Plasma levels of a-tocopherol remained within the reference range 32.15 ± 4.73 mmol/l (rr 15-30 mmol/l) and they increased up to the plasma level of 44.83 ± 5.82 mmol/l during the period of testing. Malondialdehyde levels did not significantly change within the testing period. No changes in renal function and parameters of lipid metabolism were described. Patients well tolerated the treatment and no adverse effects were seen during the period of observation.Conclusions. Our results ascertained that levels of antioxidant CoQ10 were lower in patients with nephropathy who underwent conservative treatment with peroral substation. Such devicit can be amended by CoQ10 administration, which could be therefore taken as complementary treatment of nefrology.

Key words:
coenzyme Q10, antioxidants, renal diseases, lipid peroxidation.


Autoři: K. Gazdíková;  A. Gvozdjaková 1;  J. Kucharská;  V. Spustová;  Z. Braunová;  R. Dzúrik
Působiště autorů: Klinika farmakoterapie Ústavu preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky LF UK, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 307-310
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Koenzým Q10 je dôležitým antioxidantom a má kľúčový význam pre tvorbu adenozíntrifosfátu. Jeho priamy účinok bol dokázaný pri viacerých ochoreniach, ako sú mitochondriálne encefalopatie, mitochondriálne myopatie a mitochondriálne kardiomyopatie.Materiál a metódy. Do sledovania sme zaradili 15 pacientov (5 s tubulopatiami a 10 s chronickou tubulointersticiálnou nefritídou), u ktorých sme počas troch mesiacov podávali antioxidačnú liečbu: E vitamín, C vitamín a riboflavín a posledné dva mesiace sme pridali aj koenzým Q10. Sledovali sme obličkové funkcie, lipidové spektrum, parametre peroxidácie lipidov (malondialdehyd) ako aj hladiny a-tokoferolu, b-karoténu a koenzýmu Q10.Výsledky. Hodnoty koenzýmu Q10 pred nasadením substitučnej antioxidačnej liečby boli 0,11 ± 0,03 mmol/l v krvi a 0,15 ± 0,04 v plazme, čo je výrazne pod referenčným rozmedzím (referenčné rozmedzie (rr.) 0,4-1,0 mmol/l). Po substitúcii stúpli štatisticky významne (p0,8 mmol/l) na 0,56 ± 0,02 mmol/l. Hladiny a-tokoferolu v plazme boli v referenčnom rozmedzí 32,15 ± 4,73 mmol/l (rr. 15-30 mmol/l) a počas sledovania stúpli až na hladinu 44,83 ± 5,82 mmol/l v plazme. Hladina malondialdehydu sa počas sledovania štatisticky významne nemenila. Nezaznamenali sa ani štatisticky významné zmeny v sledovaných obličkových parametroch a v lipidových parametroch. Pacienti liečbu znášali dobre a neboli počas sledovania obličkových parametroch a v lipidových parametroch. Pacienti liečbu znášali dobre a neboli počas sledovania zaznamenané nežiadúce účinky.Záver. Predložené výsledky dokazujú, že hladiny antioxidantu CoQ10 sú znížené už u pacientov s nefropatiami na konzervatívnej liečbe a perorálnou substitúciou je možné tento deficit upraviť, čím možno pokladať podávanie na konzervatívnej liečbe a perorálnou substitúciou je možné tento deficit upraviť, čím možno pokladať podávanie CoQ10 ako doplnkovú liečbu nefropatií.

Klíčová slova:
koenzým Q10, antioxidanty, ochorenia obličiek, peroxidácia lipidov

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×