NEVARIKÓZNÍ AKUTNÍ KRVÁCENÍ DO HORNÍ ČÁSTI ZAŽÍVACÍHO TRAKTU - TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP


Nonvariceal Acute Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Therapeutic Approach

Nonvariceal acute upper gastrointestinal hemorrhage continues to be a frequent cause for hospital admission, consumes considerable financial resources and belongs to diagnoses associated with significant morbidity and mortality. Despite the progress in endoscopic and intensive care therapies the mortality remained unchanged. It results from the increasing number of high risk patients, namely the older ones with significant comorbidity. The cornerstone of therapeutical success is considered to be the adequate hemodynamic and ventilatory stability, initiation of pharmacotherapy with proton pump inhibitors and eventually somatostatin, and in particular, the early endoscopy using modern methods of hemostasis. In case of two unsuccessful endoscopic sessions the surgical approach is justified.

Key words:
: nonvariceal - upper gastrointestinal bleeding, proton pump inhibitors, somatostatin, endoscopy.


Autoři: prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.;  M. Hrubý;  F. Polák;  M. Bortlík
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 295-298
Kategorie: Články

Souhrn

Nevarikózní akutní krvácení do horní části zažívacího traktu je trvale častou hospitalizační diagnózou, vyžaduje nemalé finanční náklady a patří mezi významné příčiny morbidity a mortality. Za poslední léta se mortalita přes pokrok v endoskopické i intenzivní léčbě příliš nezlepšila. Stoupá totiž počet rizikových nemocných, především starších pacientů a nemocných s významnými komorbiditami. Základem terapeutického úspěchu je dosažení adekvátní hemodynamické a ventilační stability, zahájení farmakoterapie inhibitory protonové pumpy, případně somatostatinem a především časná endoskopie s možností moderních metod hemostázy. V případě dvou neúspěšných endoskopických výkonů je třeba přistoupit k chirurgickému zákroku.

Klíčová slova:
nevarikózní krvácení do trávicího traktu, inhibitory protonové pumpy, somatostatin, endoskopie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se