METFORMIN V LÉČBĚ DIABETIKŮ 1. TYPU - PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE


Metformin Effect in Diabetic Patients Type 1 - The Placebo Controlled Study

Background.
Metformin is popular for it’s complex mechanism of action in treatment of the type 2. diabetes. The effect in type 1. diabetes is studied less frequently. The aim of our open, prospective, placebo controlled study was to assess the effect of metformin in poorly controlled diabetic patients type 1 with high insulin requirements.Methods and Results. In the group comprised of 19 type 1 diabetic patients the insulin resistance was assessed by hyperinsulinemie euglycemic clamp and indirect calorimetry at the beginning of the study (B), 3 months later when metformin in the dose of 2x850 mg was added to existing insulin therapy (M) and after 3 months of placebo therapy (P). In the same time-intervals the other parameters were measured. Wilcoxon test was used for statistic analysis. All results are given in arithmetic average ± SD. Weight (78.6 ± 17.9; 75.7 ±17.8; 76.8 ± 19.1 kg), Dauly insulin dose (65.4 ± 15.1; 54.4 ± 11.2; 54.8 ± 9.3 IU), HbA1c (8.8 ± 1,8; 8,2 ± 1,1; 10,1 ± 2,8 %), Utilisation of glucose (3.5 ± 1.6; 4.2 ± 1.7; 4.4 ± 1.8 mg/kg/min), triglycerides (1.2 ± 0.5; 1.1 ± 0.4; 1.3 ± 0.7 mmol/l), cholesterol (5.1 ± 0.7; 4.9 ± 0.7; 5.2 ± 0.8 mmol/l).Conclusions. The combination of metformin and the intensive insulin therapy in type 1 diabetic patients led, in contract to placebo, to the significant reduction in weight (p

Key words:
diabetes mellitus type 1, metformin, insulin resistance, euglycemic clamp, indirect calorimetry.


Autoři: S. Lecigová;  Z. Rušavý;  Z. Jankovec;  P. Kyseľová
Působiště autorů: I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 302-306
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Metformin zaznamenává v poslední dekádě renesanci v léčbě diabetiků 2. typu pro své komplexní působení. U diabetiků 1. typu je však jeho účinek málo studován. Cílem studie bylo posoudit, zda kombinace metforminu se zavedenou léčbou u špatně kompenzovaných diabetiků 1. typu sníží potřebu inzulinu a zlepší kompenzaci diabetu.Metody a výsledky. U 19 diabetiků 1. typu byl proveden hyperinzulinový euglykemický clamp v kombinaci s nepřímou kalorimetrií na začátku studie (B), po 3 měsících léčby metforminem, který byl kombinován se zavedeným inzulinovým režimem v dávce 2x850 mg (M), a po 3 měsících léčby placebem (P). Ve stejných intervalech byly stanoveny i ostatní parametry. K posouzení významnosti rozdílů v čase byl použit Wilcoxonův test. Všechny výsledky jsou uvedeny jako aritmetický průměr ± SD. Hmotnost (78,6 ± 19,9; 75,7 ± 17,8; 76,8 ± 19,1 kg), denní dávka inzulinu (65,4 ± 15,1; 54,4 ± 11,2; 54,8 ± 9,3 IU/24 hod.), HbA1c (8,8 ± 1,8; 8,2 ± 1,1; 10,1 ± 2,8 %), M-hodnota (3,5 ± 1,6; 4,2 ± 1,7; 4,4 ± 1,8 mg/kg/min.), triacylglyceroly (1,2 ± 0,5; 1,1 ± 0,4; 1,3 ± 0,7 mmol/l), cholesterol (5,1 ± 0,7; 4,9 ± 0,7; 5,2 ± 0,8 mmol/l).Závěry. Účinek kombinace metforminu a stávající inzulinoterapie se v porovnání s účinkem placeba statisticky významně lišil v působení na hmotnost (p

Klíčová slova:
diabetes mellitus 1. typu, metformin, inzulinová rezistence, euglykemický clamp, nepřímá kalorimetrie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se