BOLEST U NEMOCNÉHO VYŠŠÍHO VĚKU A ASPEKTY JEJÍ LÉČBY


Pain in Elderly Patients and Some Aspects of its Treatment

Treatment of pain in elderly patients can meet with diagnostic problems, namely in those with cognitive disorders, as well as with problems concerning pharmacokinetic and pharmacodynamics brought about by the advanced age. Our article presents an overview on the basic differences in the diagnostics and treatment of pain, on the therapeutic risks, and on other interrelations, which have to be considered in the therapy of elderly patients. The review is supplemented with results of our examination on the rate of analgesic treatment, spectrum of analgesics in use in the population of patients older than 75 years. About one quarter of the population use analgesics regularly, the order of most frequently prescribed analgesics is: ibuprofen 38 %, diclophenac 24 %, tiaprophenic acid 14 %, tramadol 8 %, indometacine 4 %.Included were also data concerning the quality of life of patients with pain and information about the relations among patients and the curing personnel where obtained by our own inquiry. Patients concluded that pain was better tolerated at home, administration of drugs in tablets revealed to be most satisfactory, all information, namely from medial doctors, were welcome. Treatment of pain improved the quality of life in 1/3 of patients; one half of them considered it as successful. Personnel also asked for better professional information, though they had good of knowledge on the evaluation and documentation of pain and the principles of pharmacological treatment. Failure of treatment evokes in 69 % of the personnel the feeling of impotency, in 41 % affection of unsatisfactoriness, in 20 % a tension, in 13 % feeling of failing, in 18 % depression and frustration. Reconciled with failure is 6 % of the curing personnel.

Key words:
treatment of pain, analgesics, senescence, opioids, psychosocial aspects, curing personnel.


Autoři: H. Kubešová;  J. Holík;  I. Bogrová;  D. Syslová
Působiště autorů: Klinika geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 291-294
Kategorie: Články

Souhrn

Léčba bolesti stále naráží u starších nemocných na problémy jednak v oblasti diagnostické, zvláště u nemocných s kognitivní poruchou, ale i v oblasti léčby s ohledem na změny farmakokinetiky a farmakodynamiky, které vyšší věk přináší. Článek podává přehled o základních odlišnostech diagnostiky a léčby bolesti, o rizicích léčby a dalších souvislostech, které je nutno u starších klientů brát v potaz. Přehledný článek je doplněn o výsledky vlastního šetření četnosti léčby analgetiky a spektra používaných analgetik v populaci nad 75 let věku. Analgetika užívá pravidelně asi 1/4 starší populace; pořadí nejčastěji předepisovaných analgetik je: ibuprofen 38 %, diclofenac 24 %, kyselina tiaprofenová 14 %, tramadol 8 %, indometacin 4 %.Dále jsou uvedena data získaná také vlastním šetřením, týkající se kvality života nemocných s bolestí a vztahu ošetřujícího personálu k těmto nemocným. Ze strany nemocných vyplynuly závěry, že bolest je lépe snášena v domácím prostředí, nejvíce vyhovuje léčba bolesti tabletami, nemocní by přivítali více informací zvláště od lékařů, léčba bolesti zlepšila kvalitu života u 1/3 nemocných, polovina nemocných považuje léčbu za částečně úspěšnou. Ze strany personálu se také objevuje požadavek zlepšení přísunu odborných informací, i když z výsledků šetření vyplynula velmi dobrá úroveň znalostí o hodnocení a dokumentaci bolesti a zásadách farmakologické léčby. Neúspěch léčby vyvolává u 69 % ošetřujícího personálu pocit bezmoci, u 41 % pocit neuspokojení z práce, u 20 % napětí, u 13 % pocit vlastního selhání, u 18 % depresi a frustraci. Smířeno s neúspěchem je 6 % ošetřujícího personálu.

Klíčová slova:
léčba bolesti, analgetika, stáří, opioidy, psychosociální aspekty, ošetřující personál.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se