HUMORÁLNÍ PROFIL PACIENTŮ S TĚSNOU AORTÁLNÍSTENÓZOU


Humoral Profile in Patients with Severe Aortic Stenosis

Background.
While the effect of neurohormones is often studied in congestive heart failure, their role in aorticstenosis needs to be elucidated.Methods. 54 consecutive patients with symptomatic aortic stenosis without overt heart failure were studied at theage of 64.4±9.3 yrs with echocardiography, x-ray and catheterization. Levels of circulating atrial natriuretic factorendothelin-1, catecholamines, plasma renin activity, immunoreactive insulin and C-peptide were assessed, relatedto hemodynamic data and compared to those in 23 healthy controls, aged 59.2±12.8 yrs.Results. Patients had significantly higher plasma levels of endothelin-1 (z-value 0.64±1.19, p=0.019), atrialnatriuretic factor (z-value 2.46±2.46, p

Key words:
aortic stenosis, left ventricular hypertrophy, neurohormones, endothelin-1, pulmonary hypertension


Autoři: J. Hrudová;  A. Linhart;  V. Vondráček;  J. Humhal;  F. Holm;  M. Jáchymová;  J. Ort;  Z. Marečková;  K. Horký
Působiště autorů: II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 74-78
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Role humorálních působků, zkoumaná dosud v patogeneze srdečního selhání, není jasná u pacientůs aortální stenózou. Cílem práce bylo zjistit jejich roli u pacientů s aortální stenózou.Metody. U 54 konsekutivních pacientů ve stáří 64,4±9,3 let s čistou symptomatickou aortální stenózou bezsrdečního selhání a 23 zdravých osob ve stáří 59,2±12,8 let bylo provedeno echokardiografické vyšetření a stanovenyplazmatické hladiny katecholaminů, plazmatické reninové aktivity, atriálního natriuretického faktoru, endothelinu-1,inzulinu a C-peptidu; u pacientů také rtg hrudníku a katetrizace.Výsledky. Pacienti měli významně vyšší hladiny endothelinu-1 (z-hodnota 0,64±1,19, p=0,019), atriálníhonatriuretického faktoru (z-hodnota 2,46±2,46, p

Klíčová slova:
aortální stenóza, hypertrofie levé komory, humorální působky, endothelin-1, plicní hypertenze.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se