ANOREKTIKA A PLICNÍ HYPERTENZE


Appetite Suppressants and Pulmonary Hypertension

Anorectics (appetite-suppresant drugs) are frequently requested by patients. Their usage, however, can haveserious, life-threatening side effects, such as pulmonary hypertension and valve defects. The association of anorexigenuse with pulmonary hypertension was first detected at the end of the sixties. Back than, the incidence of pulmonaryhypertension, diagnosed as primary, increased soon after an anorexigen, aminorex was introduced. After aminorexwas recalled several years latter, the incidence of the disease returned to the usual low levels. A recent epidemiologicalstudy proved that a newer anorexigen, fenfluramine (or its stereoisomer, dexfenfluramine) considerably increasesthe risk of pulmonary hypertension. Currently, it is unclear how the anorectics contribute to the development ofpulmonary hypertension. One possibility may be the increase in plasma serotonin concentration. Serotonin isa pulmonary vasoconstrictor in many species. However, even if this mechanism plays any role in humans, it cannotcompletely explain the influence of anorectics on the pulmonary circulation. The anorectics cause membranedepolarization of the pulmonary vascular smooth muscle cells by inhibiting potassium channel activity. Thedepolarization activates voltage-operated calcium channels, thus increasing intracellular calcium ion concentration,which is the well-known stimulus for vasoconstriction. The increase in vascular tension can be especially significantwhen there is a deficiency in mechanisms acting against vasoconstriction, such as endothelial production of nitricoxide (NO). Such pre-existing defects may be the reason why only a fraction of patients using anorectics actuallydevelop pulmonary hypertension.

Key words:
appetite suppressants, aminorex, fenfluramine, pulmonary hypertension.


Autoři: J. Bíbová;  V. Hampl
Působiště autorů: Ústav fyziologie 2. LF UK, Praha - Motol
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 67-70
Kategorie: Články

Souhrn

Anorektika (látky potlačující chuť k jídlu) patří mezi poměrně často vyhledávanou skupinu léků. Užívání těchtoléků však může být spojeno se závažnými nežádoucími účinky, které ve svém důsledku mohou ohrozit i život pacienta.Jde zejména o plicní hypertenzi a chlopňové defekty. Souvislost mezi užíváním anorektik a plicní hypertenzí bylapoprvé zjištěna koncem šedesátých let. Tehdy současně se zavedením anorektika aminorexu nápadně vzrostl výskytplicní hypertenze diagnostikované jako primární. Po stažení aminorexu z trhu o několik let později poklesl výskyttohoto onemocnění zpět na běžnou úroveň. Nedávná epidemiologická studie ukázala, že novější anorektikumfenfluramin (a jeho stereoizomer dexfenfluramin) výrazně zvyšuje riziko vzniku plicní hypertenze. Jakým způsobemanorektika přispívají ke vzniku plicní hypertenze, není dosud jasné. Jednou z možností je zvýšení plazmatickékoncentrace serotoninu, který působí u řady živočišných druhů plicní vazokonstrikci. Je však zřejmé, že i pokud setento mechanizmus u lidí uplatňuje, není úplným vysvětlením vlivu anorektik na plicní cirkulaci. Anorektikadepolarizují membránu hladkého svalu plicních cév tím, že potlačují aktivitu draslíkových kanálů. Depolarizaceaktivuje napětím řízené vápníkové kanály, a tím zvyšuje intracelulární koncentraci vápenatých iontů, což je stimulempro vazokonstrikci. Ta může být výrazná zejména při defektech mechanizmů působících proti vazokonstrikci, např.endoteliální produkce oxidu dusnatého (NO). Takové preexistující defekty by mohly být důvodem, proč plicníhypertenzí onemocní jen část pacientů užívajících anorektika.

Klíčová slova:
anorektika, aminorex, fenfluramin, plicní hypertenze.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se