VZTAH KARDIOVASKULÁRNÍ A GASTROINTESTINÁLNÍNEUROPATIE U DIABETIKŮ


Relationship of Cardiovascular and Gastrointestinal Neuropathy inDiabetics

Background.
The presence of autonomic neuropathy impairs the quality of life (orthostatic hypotension, impo-tence, gastroparesis) or endangers the life of diabetics (sudden death, unawarness of hypoglycemia). The purposeof the investigation was: 1. To assess the presence of the autonomic neuropathy of the cardiovascular and thegastrointestinal systems and their mutual relationship. 2. To assess the relationship of found autonomic neuropathyand the subjective symptoms which are typical to affected particular systems (cardiovascular, gastrointestinal,genitourinary, sudomotor systems and the syndrom of unawareness of hypoglycemia).Methods and Results. The group comprised of 25 type 1 diabetic patients (12 women and 13 men) mean age40.5±11.6 (range 21Š57 years) with a mean duration of diabetes of 17.8±7.9 (range 4Š35 years), treated withintensified insulin regimens. The cardiovascular autonomic neuropathy was automaticaly examined by the VariaPulseTF 3 computer system. Scintigraphy was used to investigate the gastric emptying time of99mTc labelled rice. Theinformation about the subjective symptoms we collected from the questionnaire. For statistic analysis we usedSpearmen correlations and ANOVA. Results: 1. A statistically significant correlation was found between thepresence of the autonomic neuropathy of cardiovascular and gastrointestinal systems (r=0.634, p

Key words:
diabetes mellitus, cardiovascular autonomic neuropathy, gastroparesis, gastric emptying, visceralneuropathy.


Autoři: S. Lacigová;  Z. Rušavý;  R. Kárová;  Z. Jankovec;  J. Záhlava 1
Působiště autorů: I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň, 1 Oddělení nukleární medicíny FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 79-82
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Přítomnost autonomní neuropatie zhoršuje kvalitu života (ortostatická hypotenze, impotence, gas-troparéza) nebo přímo ohrožuje život diabetika (náhlá smrt, syndrom nepoznané hypoglykémie). Cílem práce byloposoudit: 1. Přítomnost autonomní neuropatie kardiovaskulárního a gastrointestinálního systému a jejich vzájemnývztah. 2. Vztah zjištěné autonomní neuropatie a subjektivních příznaků typických pro postižení jednotlivých systémů(kardiovaskulární, gastrointestinální, urogenitální, potní žlázy a schopnost rozpoznat hypoglykémii).Metody a výsledky. Sledovaný soubor tvořilo 25 diabetiků 1. typu (12 žen a 13 mužů), s průměrným věkem40,5±11,6 let (min. 21, max. 57 let), s trváním diabetu 17,8±7,9 let (min. 4, max. 35 let), léčených intenzifikovanýminzulinovým režimem. Kardiovaskulární autonomní neuropatie byla vyšetřena přístrojem VariaPulse TF 3. Neuro-patie gastrointestinálního traktu byla posuzována scintigraficky podle rychlosti žaludečního vyprazdňování rýžeznačené99mTc. Informace o subjektivních příznacích byla získána zpracováním dotazníku. Výsledky byly hodnocenySpearmanovými pořadovými korelačními koeficienty a metodou analýzy rozptylu. Výsledky: 1. Byl nalezen signi-fikantní vztah (r=0,634 s p

Klíčová slova:
diabetes mellitus, kardiovaskulární autonomní neuropatie, gastroparéza, žaludeční vyprazdňování,viscerální neuropatie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se