UŠTKNUTÍ ZMIJÍ OBECNOU (VIPERA BERUS)


Snake Bite by Vipera berus

Cases of snake bites (Vipera berus) have as compared with past years a rising trend in the Czech Republic. Thisensues among other factors from a higher prevalence of snakes due to the improving ecological situation. Themorbidity of snake bites is of no epidemiological importance, the frequency of snake bites amounts to several tensper year and in some clinically manifest intoxication does not develop. Nevertheless in individual cases, in childrenweakened subjects, a viper bite may be manifested by a serious and in exceptional instances fatal affection. Withinthe framework of first aid the authors do not recommend application of a tourniquet or dissectiong of the woundbecause of undersirable potentiation of tissue traumatization. Non-specific treatment involves the administrationof corticoids and antihistaminics. Specific immunotherapy, administration of horse antiserum (Ipser Europe, PasteurMérieux, France) is indicated only in case of systemic or very severe local symptoms and is associated with the riskof a severe allergic reaction. In case of severe systemic symptoms, symptomatic treatment in a health institution ofthe appropriate type is of fundamental importance. In all cases observation of the affected subject is recommendedto rule out intoxication or the development of possible complications.

Key words:
Vipera berus, snake bite, corticosteroids, antihistaminics, specific immunotherapy.


Autoři: J. Valenta;  F. Kornalík
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 419-421
Kategorie: Články

Souhrn

Případy uštknutí zmijí obecnou ( Vipera berus) mají oproti minulým rokům v České republice vzrůstající incidenci.Ta je mimo jiné patrně dána zvýšeným výskytem hada v rámci zlepšení ekologické situace. Morbidita příhody nemávýznamnější epidemiologickou závažnost, četnost případů napadení hadem zůstává v řádu desítek ročně a v částiz nich nedojde ke klinicky zřetelné intoxikaci. Nicméně v jednotlivých případech, u dětí a oslabených jedinců semůže uštknutí zmijí obecnou manifestovat závažným, výjimečně fatálním postižením. V rámci první pomoci nenídoporučeno přiložení turniketu ani rozříznutí rány pro nevhodnou potenciaci traumatizace tkáně. Nespecifická terapiespočívá v aplikaci kortikosteroidů a antihistaminik. Specifická imunoterapie, podání koňského antiséra (IpserEurope, Pasteur Mérieux, Francie) je indikována pouze při výskytu celkových nebo velmi těžkých lokálních příznakůa nese s sebou nebezpečí těžké alergické reakce. Při výskytu závažných systémových příznaků je stěžejní sympto-matická terapie v příslušném typu zdravotnického zařízení. Ve všech případech se doporučuje observace postiženéhodo vyloučení intoxikace nebo vzniku možných komplikací.

Klíčová slova:
zmije obecná, uštknutí, kortikosteroidy, antihistaminika, specifická imunoterapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×