DETEKCE MYELOMOVÝCH BUNĚK V PERIFERNÍ KRVIVÍCEROZMĚRNOU PRŮTOKOVOU CYTOMETRIÍ:MONITOROVÁNÍ ZBYTKOVÉ NEMOCI


Detection of Myeloma Cells in Peripheral Blood with Triple-ColorFlow Cytometry: Evaluation of Minimal Residual Disease

Background.
The aim of this study was to evaluate significance of CD 38++45-54+, CD 38++45-56+ and CD38++45-138+ cells counts in peripheral blood of patients with multiple myeloma for monitoring of the minimalresidual disease.Methods and Results. A triple-color flow cytometric analysis was used for this purpose. Peripheral blood of29 patients with multiple myeloma who underwent high dose chemotherapy and autologous stem cells transplantationwas repeatedly analysed. Counts of myeloma cells in peripheral blood were compared to serum monoclonalimmunoglobulin concentration, serum calcium level, serum C - reactive protein, serum b2microglobulin, and numberof myeloma cells in bone marrow (morphology). From 29 patients in this study, 5 patients have relapsed. Patientsin relapse had significantly higher counts of CD 38++45-54+, CD 38++45-56+ and CD 38++45-138+ cells inperipheral blood than patients in remission (geometrical average: 12,41; 6,20; 14,45 cells/ ml versus 4,08; 2,87; 2,58cells/ml). The number of these cells correlated well with serum monoclonal immunoglobulin level and counts ofmyeloma cells in bone marrow.Conclusion. The authors conclude that the longitudinal multi-color flow cytometric analysis of CD 38++45-54+,CD 38++45-56+ and CD 38++45-138+ cells in peripheral blood of patients with multiple myeloma is a useful methodfor evaluation of the disease activity. Significance of peripheral myeloma cells count for prediction of the relapseof the multiple myeloma remains to be evaluated.

Key words:
minimal residual disease, multiple myeloma, flow cytometry.


Autoři: M. Klabusay;  M. Doubek;  Z. Adam;  R. Hájek;  A. Křivanová
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 432-436
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Cílem práce bylo zjistit přínos monitorování relativních a absolutních počtů CD 38++45-54+,CD 38++45-56+ a CD 38++45-138+ buněk v periferní krvi pacientů s mnohočetným myelomem pro detekciminimální zbytkové nemoci.Metody a výsledky. Byla použita metoda vícerozměrné průtokové cytometrie. Opakovaně byla analyzovánaperiferní krev 29 nemocných s mnohočetným myelomem po vysokodávkované chemoterapii a autologní transplan-taci krvetvorných kmenových buněk. Množství myelomových buněk v periferní krvi byla srovnávána se sérovýmihladinami monoklonálního imunoglobulinu, vápníku, C - reaktivního proteinu, b2 mikroglobulinu a množstvímmyelomových buněk v punktátech kostní dřeně (morfologie). Z 29 nemocných dosud relabovalo 5. Relabujícínemocní měli v periferní krvi signifikantně vyšší počty CD 38++45-54+, CD 38++45-56+ a CD 38++45-138+ buněknež pacienti v remisi (geometrické průměry: 12,41; 6,20; 14,45 buněk/ml versus 4,08; 2,87; 2,58 buněk/ml). Počtymyelomových buněk v periferní krvi nejtěsněji korelovaly se sérovými hladinami monoklonálního imunoglobulinua množstvím myelomových buněk v kostní dřeni.Závěr. Longitudinální více rozměrné flow cytometrické monitorování CD 38++45-54+, CD 38++45-56+ a CD38++45-45-138+ buněk v periferní krvi pacientů s mnohočetným myelomem je důležitou metodou pro hodnoceníaktivity nemoci. Význam metody pro predikci relapsu bude dále analyzován.

Klíčová slova:
minimální zbytková nemoc, mnohočetný myelom, průtoková cytometrie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se