HEMATOLOGICKÁ A CYTOGENETICKÁ ODPOVEĎNA LIEČBU U CHORÝCH S CHRONICKOUMYELOICKOU LEUKÉMIOU


The Hematologic and Cytogenetic Response the Treated Patients ChronicMyeloic Leukaemia

Background.
The Interferon alpha therapy increases the number of cytogenetic responses in patients with chronicmyeloic leukaemia. The addition of cytarabine can reduce the number of Ph positive metaphases. The achievementof cytogenetic response is connected with longer survival of patients with chronic myeloic leukaemia. The aim ofthe study was the evaluation of the achievement of hematologic and cytogenetic response as well as adverse effectsof the treatment in chronic myeloic leukaemia patients.Methods and Results. The followed was the group of 87 previously untreated CML Ph positive patients.34 patients with the median age of 44.6 years were treated with hydroxyurea, 42 patients were treated with singleinterferon alpha and 11 patients with the median age of 41.3 years with the combined interferon plus cytarabinetherapy. The complete hematologic remission occurred in only 17.5% of patients treated with hydroxyurea, but in35.7% treated with interferon and in 54.5% patients treated with the combined therapy. The cytogenetic responsewe have not found in any of hydroxyurea treated patients, in the group of interferon alpha in 38%. The highestnumber of cytogenetic responses was in the group treated with interferon plus cytarabine. As we have expected, theaddition of cytarabine increased hematotoxicity and gastrotoxicity.Conclusion. Based on the published date, that show a better survival of patients with the achieved cytogeneticresponse as well as the higher number of cytogenetic responses in the group of interferon plus cytarabine therapyfrom our observation, we believe, that combined therapy should be suitable as a front-line therapy of chronic myeloicleukaemia patients.

Key words:
chronic myeloic leukaemia, interferon, cytarabine, cytogenetic response.


Autoři: E. Tóthová;  M. Fričová;  N. Štecová;  A. Kafková;  B. Mudroňová
Působiště autorů: Klinika hematológie LF UPJŠ a FNsP, Košice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 437-439
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Liečba s Interferónom alfa zvyšuje počet cytogenetických odpovedí u chorých s chronickou my-eloickou leukémiou. Pridanie cytarabinu môže redukovať počet Ph pozitívnych metafáz. S dosiahutím cytogenetickejodpovede sa spája aj dlhšie prežívanie chorých s chronickou myeloickou leukémiou. Cieľom práce bolo vyhodnoteniedosiahnutia hematologickej a cytogenetickej odpovede, ako aj nežiadúcich účinkov liečby u chorých s chronickoumyeloickou leukémiou.Metódy a výsledky. Sledovaný súbor tvorilo 87 chorých s novodiagnostikovanou Ph pozitívnou chronickoumyeloickou leukémiou. 34 chorých s priemerným vekom 44,6 roka dostávalo hydroxyureu, 42 chorých sme liečilisamotným Interferónom alfa a 11 chorých s priemerným vekom 41,3 roka kombináciou Interferónu s cytarabinom.Kompletnú hematologickú remisiu sme zaznamenali iba u 17,5 % chorých liečených hydroxyureou, ale u 35,7 %liečených Interferónom a u 54,5 % chorých liečených kombinovanou terapiou. Cytogenetickú odpoveď sme nenašliani u jedného pacienta liečeného hydroxyureou, v skupine s Interferónom alfa u 38 %. Najvyšší počet cytogenetic-kých odpovedí bol v skupine liečenej Interferónom a cytarabínom. Ako sa dalo očakávať, pridanie cytarabínu zvýšilohematotoxicitu a gastrotoxicitu.Závery. Na základe publikovaných údajov, ktoré ukazujú na lepšie prežívanie chorých s dosiahnutou cytogene-tickou odpoveďou ako aj nami pozorovaný vyšší počet cytogenetických odpovedí v skupine liečenej s Interferónoma cytarabínom, predpokladáme, že kombinovaná liečba môže byť vhodná ako liečba prvej línie u chorých s chronic-kou myeloickou leukémiou.

Klíčová slova:
chronická myeloická leukémia, interferón, cytarabín, cytogenetická odpoveď.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se