EKONOMICKÉ ASPEKTY LÉČENÍ ZLOMENINPROXIMÁLNÍHO FEMURU V NAŠICH PODMÍNKÁCH


Economic Aspects of Treatment of Proximal Femur Fractures

Background.
The number of publications evaluating economic and social aspects of the treatment of proximalfemur fractures increased steadily in the last 20 years in the foreign literature. Due to the absence of similar studiesin the domestic literature the authors decided to investigate this issue in the Czech Republic and to present outcomes.The aim of the presented study is to inform about the costs of treatment of patients with proximal femur fracturesin an orthopaedic department and estimate the costs of such treatment on a nationwide scale.Methods and Results. A detailed follow up of 244 patients treated for a proximal femur fracture was carried outat the Orthopaedic Clinic of the 3rd Medical Faculty and Faculty Hospital, Královské Vinohrady in 1997, includingeconomic aspects and the fate of patients after their discharge from the hospital in the course of one year after theirinjury or surgery. The average cost of primary treatment of a patient in this group amounted to 38 000 Kč, ona nation-wide scale this sum totalled 29 000. The obtained results were compared with national data acquired fromthe Institute of Health Care Informations and Statistics and from the General Health Insurance Company. Themonitored group accounted for 2 % of the national group of patients with this diagnosis.Conclusions. Exact data on the costs of primary treatment of patients with a proximal femur fracture were obtainedonly in the monitored group of our patients, in 1997 these costs amounted to 9 389 848 CZK. The costs in the wholeCzech Republic may be only estimated at approximately 450 milion CZK.

Key words:
proximal femur fractures, economic aspects of treatment.


Autoři: V. Džupa;  J. Bartoníček;  J. Skála-Rosenbaum
Působiště autorů: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 756-758
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
V posledních 20 letech roste v zahraniční literatuře počet publikací hodnotících ekonomické a so-ciální aspekty léčení zlomenin proximálního femuru. Pro nedostatek podobných studií v domácí literatuře se ji autořirozhodli uskutečnit v našich podmínkách. Cílem předložené práce je informovat o nákladech léčení pacientů sezlomeninou proximálního femuru na ortopedickém pracovišti a odhadnout celorepublikové náklady léčby nemoc-ných s uvedenou diagnózou.Metody a výsledky. Detailně byl sledován soubor 244 pacientů léčených pro zlomeninu proximálního femuruv roce 1997 na Ortopedicko-traumatologické klinice 3. LF UK a FNKV včetně ekonomické stránky a osudupacientů po dimisi v průběhu roka po úrazu či operaci. Průměrná cena primární hospitalizace pacientů této skupinybyla 38 000 Kč, v souboru celorepublikovém 29 000 Kč. Získané výsledky byly porovnány s daty celorepublikovýmizískanými z Ústavu zdravotnických informací a statistiky a z Všeobecné zdravotní pojišťovny. Sledovaný soubortvořil 2 % souboru celostátního.Závěry. Přesné údaje nákladů primární léčby pacientů se zlomeninou proximálního femuru bylo možné získatpouze u souboru pacientů sledovaného na pracovišti autorů, ty v roce 1997 činily 9 389 848 Kč. Náklady v celéČeské republice ve stejném roce lze odhadnout na 450 milionů Kč.

Klíčová slova:
zlomenina proximálního femuru, ekonomické aspekty.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se