DIALYZAČNÍ LÉČBA V ČESKÉ REPUBLICEV ROCE 1998 A V BUDOUCNOSTI


Dialyzation Treatment in the Czech Republic in 1998 and in Future

1. The number of dialyzation centers has not changed during the past two years. Their steep increase occurred in1990 - 1995. This development made this treatment available without former limitations (on account of diagnosisand age).2. In the dialyzed population during the last five years the number of patients in more advanced age groups isincreasing. More than half the patients are older than 60 years. During this period there was a marked increase ofdiabetic subjects and in 1997 they accounted already for one third of the dialyzed population.3. In the number of patients treated by haemodialysis we still lag behind the countries of the EU. An adverseindicator of the quality of treatment is the high mortality rate.4. It is essential to ensure early dispensarization of patients with a creatinine level above 300 mmoll/l in thepredialyzation ambulatory department.5. Only a very small percentage of patients is treated by peritoneal dialysis as this is not a traditional method inthis country.

Key words:
dialysis therapy, dialyzation centre, chronic renal failure, erythropoietin, anaemia.


Autoři: J. Lachmanová
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 759-762
Kategorie: Články

Souhrn

1. Počet hemodialyzačních středisek se během posledních dvou let nezměnil, k jejich prudkému nárůstu došloběhem let 1990 - 1995. Tento rozvoj umožnil dostupnost léčby bez dřívějších limitací (omezení diagnózou a věkem).2. V dialyzační populaci během 5 let přibývá stále nemocných z vyšších věkových kategorií, více jak polovinaje již starších 60 let. V tomto období výrazně přibývalo diabetiků, a v roce 1997 již tvořili celou jednu třetinudialyzační populace.3. V počtu léčených nemocných hemodialýzou zůstáváme ještě pozadu za zeměmi EU. Nepříznivým ukazatelemkvality léčby je naše vysoká mortalita.4. Je nutné zajistit včasnou dispenzarizaci pacientů s kreatininem nad 300 mml/l v predialyzačních ambulancích.5. Peritoneální dialýzou se léčí jen velmi malé procento pacientů, neboť tato metoda je pro nás netradiční.

Klíčová slova:
dialyzační léčba, hemodialyzační střediska, chronické selhání ledvin, erytropoetin, anémie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se