STAV KONTAMINACE PŮD V IMISNĚ ZATÍŽENÝCHREGIONECH SEVERNÍCH A SEVEROZÁPADNÍCH ČECH


Status of Soil Contamination in Immision - impacted Areas of the Northand Northwest Bohemia

A regional study of soil contamination in North and Northwest immission-impacted Bohemian regions presentthe results of the assessment of soil loads of agricultural soils by hazardous trace elements and organic xenobioticsubstances. The evaluation is based on the exceeding of background values of contaminants (upper limit of theirvariability). Two forms of soil loads by trace elements are differentiated, the anthropogenic and geogenic one. Theyoccur simultaneously on the territory under study. Geogenic „loads“ prevail (basalts, metallogenic zones). Anthro-pogenic contamination by both hazardous elements and organic xenobiotic substances occurs only in some parts ofthese severely immission-impacted regions.

Key words:
anthropogenic soil, contamination, geogenic soil loads, immission-impacted regions, hazardous traceelements, organic xenobiotic substances.


Autoři: E. Podlešáková;  J. Němeček 1;  R. Vácha
Působiště autorů: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha 1 Česká zemědělská univerzita, katedra pedologie a geologie, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 547-551
Kategorie: Články

Souhrn

Regionální studie kontaminace půd v severočeském a severozápadočeském imisně zatíženém území přinášívýsledky hodnocení půdních zátěží zemědělských půd rizikovými stopovými prvky a organickými xenobiotickýmilátkami. Hodnocení se zakládá na překročení pozaďových hodnot kontaminantů (svrchní hranice variability). Bylyrozlišeny dvě formy „zátěží“: antropogenní a geogenní, které se současně vyskytují na studovaném území. Geogennízátěže převládají (čediče, metalogenní zóny kyselých hornin). Antropogenní kontaminace v areálové formě, a to jakrizikovými prvky, tak i organickými xenobiotickými látkami, se vyskytuje pouze v části těchto regionů.

Klíčová slova:
antropická kontaminace půd, geogenní „zátěže“ půd, imisní regiony, rizikové stopové prvky,organické xenobiotické látky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se