LÉČBA CROHNOVY CHOROBY


Treatment of Crohn’s Disease

Dietetic treatment of Crohn’s disease has the objective to calm down the gut either by a polymeric or elementaldiet. In superacute conditions also total parenteral nutrition can be used. In the quiescent stage the patient must havean adequate energy intake and a low-residue (low-fibre) diet. As to medication, sulfasalazine which has someside-effects is abondoned and 5-ASA (5-aminosalicylic acid) preparations are used, either by the oral route or inenemas, while 4-ASA is little used in this country and is known as PAS. The administration of corticoids which alsohave side-effects will be abondoned in favour of so-called rapidly metabolized corticoids (Tixocortol pivalate,beclomethasone, budenoside and fluticasone) by the oral route and in enemas and foams. As antimicrobial treatmentciprofloxacine is used combined with metronidazole. As to immunosupressive drugs azathioprine, 6-mercaptopurine,cyclosporin A, cyclophosphamide and methotrexate are tested. A hope for the future is so-called biological treatment(anticytokines, monoclonal antibodies against cytokines, against CD4+ TNF, interleukines IL-10 and 11, immuno-globulin; plasmapheresis is also tested). Treatment must be individual and surgery as late as possible, only in caseof complications, and should be very sparing, stenoses should be treated by plastic operations of strictures.

Key words:
m. Crohn, sulfasalazine, corticoid, 6-mercaptopurine, cyclosporin A, cyclophosphamide, methotrexate


Autoři: J. Kocián;  J. Kociánová
Působiště autorů: I. interní klinika IPVZ-FTN Praha, Gastroenterologické pracoviště Praha 6
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 552-556
Kategorie: Články

Souhrn

Dietní léčba n.
Crohn má za cíl uklidnění střeva buď polymerickou, nebo elementární dietou, v superakutníchstavech lze použít i totální parenterální nutrici, v klidovém stadiu je třeba nemocným zajistit dostatečný energetickýpřívod a stravu s omezením zbytků - vlákniny. Jako medikace se od sulfasalazinu, který měl řadu vedlejších příznaků,přechází na přípravky 5-ASA (5-aminosalicylové kyseliny), a to buď perorální nebo v klyzmatech, zatím se málovyužívá 4-ASA (známé u nás jako PAS). Od podání běžných kortikoidů se rovněž pro řadu vedlejších účinků budepřecházet na tzv. rychle se metabolizující kortikoidy (tixokortol pivalát, beclomethason, budenosid a fluticason) peros i v klyzmatech a pěnách. Jako antimikrobiální léčba se používá ciprofloxacin v kombinaci s metronidazolem.Z imunosupresiv se zkouší azathioprin, 6-merkaptopurin, cyklosporin A, cyklofosfamid a metotrexát. Hudboubudoucnosti je tzv. biologická léčba (anticytokiny, monoklonální protilátky proti cytokinům, proti CD4+, TNF,interleukiny IL-10 a 11, imunoglobulin, zkouší se i plazmaferéza). V léčbě je třeba u jednotlivých nemocnýchpostupovat individuálně a operovat co možná nejpozději, jen při komplikacích a šetrně, stenózy léčit strikturoplas-tikou.

Klíčová slova:
m. Crohn, sulfasalazin, kortikoidy, 6-merkaptopurin, cyklosporin A, cyklofosfamid, metotrexát.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se