PŘÍMÁ DNA DIAGNOSTIKAFRIEDREICHOVY ATAXIE


Direct DNA Diagnosis of Friedreich’s Ataxia

Background.
Friedreich’s ataxia is an autosomal recessive, neurodegenerative disease with a prevalence of 1 - 2: 100 000. Ninety five % of cases are caused by Friedreich’s ataxia expansion of GAA triplet repeat in the firstintron of the X25 gene. The gene is mapped on chromosome 9q. The objective of the investigation was to introducesimple and reliable DNA diagnosis helping to specify of spinocerebellare ataxias.Methods and Results. Our diagnosis is based on the differentiation of normal and mutant alleles of gene X25with PCR and electrophoresis on agarose gel. Size of PCR product of normal allele is in our case 521 - 614 bp. It isresponding to 7 - 38 GAA triplets. Size of mutant alleles with 200 - 1200 GAA triplets is as 4100 bp. After themethod was introduced, we analysed 12 probands. Four of them suffered from Friedreich’s ataxia.Conclusions. We introduced a fast, non-radioactive, reliable DNA diagnostic method. The contribution of thismethod is defection of carriers and we can screen of families with the risk of Friedreich’s ataxia.

Key words:
Friedreich’s ataxia, X25 gene, frataxine, GAA expansion, direct DNA diagnosis, PCR.


Autoři: M. Borský;  V. Pekařík;  M. Tvrdíková;  L. Kozák
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 557-559
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Friedreichova ataxie je autozomálně recesivní neurodegenerativní onemocnění s incidencí 1 - 2 :100 000. V 95 % případů je příčinou Friedreichovy ataxie expanze GAA tripletu uvnitř prvního intronu genu X25lokalizovaného na 9q. Cílem práce bylo zavést jednoduchou a spolehlivou DNA diagnostickou metodu, která bypomohla při specifikaci spinocerebelárních ataxií.Metody a výsledky. Naše diagnostika je založena na rozlišení normální a mutované alely genu X25 pomocí PCRa následné elektroforézy v agarózovém gelu. U normální alely dosahuje velikost PCR produktu v našem případě 521- 614 bp, což odpovídá 7 - 38 GAA tripletům v alele. Naproti tomu v případě mutantních alel s 200 až 1200 GAAtriplety je délka produktu až 4100 bp. Po zavedení metody bylo analyzováno 12 vyšetřovaných, z nichž 4 bylidiagnostikováni jako pozitivní pro Friedreichovu ataxii.Závěry. Podařilo se zavést rychlou, neradioaktivní, spolehlivou DNA diagnostickou metodu. Jejím přínosem jemožnost rozpoznání přenašečů, což dovoluje provádět skríningová vyšetření rizikových rodin.

Klíčová slova:
Friedreichova ataxie (FA), gen X25, frataxin, expanze GAA, přímá DNA diagnostika, PCR.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se