KONTAMINACE PŮD PERZISTENTNÍMI STOPOVÝMILÁTKAMI VE VZTAHU K ORGANISMŮM


Soil Contamination by Persistent Trace Substances in Relation to Organisms

The assessment of soil contamination by persistent substances is based on a multi-level system of criteria ofcontents, mobilities and transfer of hazardous trace elements into organisms and of contents and behaviour of organicxenobiotic substances, which reflects the increasing risks. The basis of the assessment are background values ofcontaminants, which represent the upper limit of the variability of natural and anthropogenic diffuse contents. Thedevelopment of the eco-, zoo- and humanotoxicologically relevant criteria is supported by risk assessments, whichare additionally performed to verify the on-site risk after the limits have been surpassed. Cooperation is neededamong toxicologists of human and veterinary medicine, sanation specialists and soil scientists.

Key words:
soil contamination, persistent contaminants, trace elements, organic xenobiotic substances, bac-kground values, reference values, protection of food chain, humans health.


Autoři: J. Němeček;  E. Podlešáková 1
Působiště autorů: Česká zemědělská univerzita, katedra pedologie a geologie, Praha 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 419-423
Kategorie: Články

Souhrn

Hodnocení kontaminace půd perzistentními látkami se opírá o několikastupňový systém kritérií obsahů mobilitya transferů rizikových prvků do organismů a obsahů organických xenobiotických látek a jejich chování, odrážejícínarůstající rizika. Základem jsou pozaďové koncentrace představující svrchní hranici přírodních obsahů a difuznímšířením kontaminantů určený limit. Vývoj ekotoxikologicky a humanotoxikologicky relevantních kritérií je podepřenanalýzami rizik, která se upřesňují pro konkrétní stanoviště, kde byly hodnoty překročeny. Při rozvoji tohotosouborného systému je nezbytná spolupráce toxikologů humánní a veterinární medicíny, sanačních odborníkůa pedologů.

Klíčová slova:
kontaminace půd, perzistentní kontaminanty, stopové prvky, organické xenobiotické látky,pozaďové hodnoty, referenční hodnoty, ochrana potravního řetězce, zdraví člověka.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se