DIAGNOSTIKA CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE POMOCÍPOLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ REAKCE A ANTIGENÉMIEU NEMOCNÝCH PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACIPERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK - SROVNÁNÍ318 PÁROVÝCH VZORKŮ


Diagnosis of Cytomegalovirus Infection by the Polymerase ChainReaction and Antigenaemia in Patients after Allogenic Transplantation of Peripheral Stem Cells - Comparison of318 Paired Samples

Background.
Cytomegalovirus (CMV) represents a serious infectious complication in patients after allogenichaematopoietic stem cell transplantation. Timely initiation of the therapy at the time of incipient active CMV infection(preemptive therapy) is an important prevention of CMV disease. It is not clear, what is the best indicator of thisincipient CMV infection.Methods and Results. The significance of the detection of incipient CMV infection by CMV-antigenaemia andDNA-viraemia was compared in this study. DNA-viraemia was detected by the non-nested polymerase chain reaction(PCR). The sensitivity of nested and non-nested PCR was also compared experimentally. We tested 318 bloodsamples for antigenaemia and DNA-viraemia. Six samples were significantly positive for PCR, no sample wassignificantly positive for antigenaemia. Timely initiation of therapy resulted in the rapid eradication of the incipientactive CMV infection and clearance of DNA-viraemia.Conclusions. Non-nested PCR is a suitable and more reliable method for the monitoring of incipient active CMVinfection and it is a good method for timely initiation of preemptive antiviral therapy.

Key words:
CMV - cytomegalovirus, preemptive therapy, PCR - polymerase chain reaction, ganciclovir, foscarnet.


Autoři: J. Mayer;  D. Dvořáková;  M. Krahulová;  J. Vorlíček;  J. Adler 1
Působiště autorů: II. interní hematoonkologická klinika FN, Brno-Bohunice 1 Tkáňová banka FN, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 436-440
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Cytomegalovirus (CMV) představuje u nemocných po alogenní transplantaci krvetvorných buněkvážnou infekční komplikaci. Významnou prevencí je časné zahájení terapie při hrozící aktivní CMV infekci. Dosudale není zcela jasné, co brát jako ukazatel této hrozící aktivní infekce.Metody a výsledky. V této práci byl porovnáván význam detekce počínající aktivní CMV infekce pomocíantigenémie a DNA virémie, která byla stanovována jednoduchou „non-nested“ polymerázovou řetězovou reakcí(PCR). Experimentálně byla také porovnávána senzitivita „nested“ a „non-nested“ PCR. Celkem bylo hodnoceno318 párových vzorků DNA virémie a antigenémie. Signifikantně pozitivních PCR nálezů bylo 6, ale signifikantněpozitivní antigenémie nebyla zaznamenána ani jednou. Nasazení časné terapie vedlo k rychlému vymizení příznakůpočínající aktivní CMV infekce.Závěry. „Non-nested“ PCR je velmi vhodnou metodou ke sledování hrozící aktivní CMV infekce u nemocnýchpo alogenní transplantaci krvetvorných buněk a výborně slouží k řízení časné virostatické terapie.

Klíčová slova:
CMV - cytomegalovirus, časná léčba, PCR - polymerázová řetězová reakce, ganciklovir, foskarnet.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se