PATOFYZIOLOGIE DIABETICKÉ NEFROPATIE


Pathophysiology of Diabetic Nephropathy

The epidemic increase of diabetic nephropathy stimulated also the interest in pathophysiological mechanisms thatlead to the development of the disease. The main interest is concentrated on the glycosylation of proteins and lipids,activation of intracellular enzyme cascades (protein kinase C, aldosoreductase) and the effect of vasoactivecompounds (NO, prostanoids, angiotensin II) and growth factors. Cytokines are also of great importance. Every newpiece of information is used in search for new modes of therapy, but most of them remain at the stage of experiments.

Key words:
diabetic nephropathies, protein kinase C, aldosoreductase, prostanoids, nitric oxide, cytokines.


Autoři: V. Chábová
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 392-395
Kategorie: Články

Souhrn

Epidemie diabetické nefropatie vyvolala velký zájem o patofyziologické mechanismy, které k tomuto onemocněnívedou. Předmětem zájmu jsou především glykace proteinů a lipidů, aktivace intracelulárních enzymových kaskád(proteinkináza C, aldozoreduktáza) a působení vazoaktivních látek (NO, prostanoidy, angiotenzin II) a růstovýchfaktorů. Velký význam se v poslední době přičítá i cytokinům. Každý z nových poznatků vede k pokusům o nalezenídosud neznámých léčebných postupů, většina z nich je však ve stadiu experimentu.

Klíčová slova:
diabetické nefropatie, proteinkináza C, aldozoreduktáza, prostanoidy, oxid dusný, cytokiny.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se