VLIV NEGATIVNÍ INTERFERENCE PATOLOGICKÝCHHLADIN BILIRUBINU NA STANOVENÍ KONCENTRACESÉROVÉHO KREATININU


Influence of Negative Interference of Pathological Bilirubin Levelson Assessment of Serum Creatinine Concentration

Background.
Negative interference of bilirubin with assessment of creatinine concentration is generally knownfrom the biochemical aspect. The objective of the presented work was to find the bilirubin level and creatinineconcentration where this phenomenon has actually a clinical impact.Methods and Results. In 200 samples selected at random the bilirubin and creatinine levels were examined bythe classical Jaffé method and a method where the effect of bilirubin is suppressed. After dividing the group into 8sub-groups by bilirubin and creatinine concentrations it was revealed that the interference plays a statisticallysignificant role (p < 0.01) already at total bilirubin concentrations above 70 mmol . l-1.In abnormal creatinine levelsthe interference is manifested only at bilirubin concentrations above 150 mmol . l-1(p < 0.001). The degree ofinterference in the whole group is directly proportional to the bilirubin level (r = 0.5497, p < 0.001).Conclusions. At bilirubin levels above 70 to 150 mmol . l-1its interference with assessment of the creatinineconcentration can be so significant that it must be taken into account when evaluating the patient’s renal function.

Key words:
bilirubin interference, assessment of creatinine, Jaffé’s kinetic method.


Autoři: I. Smrčková ;  J. Charvát ;  D. Malá ;  J. Lácha 1
Působiště autorů: Pracoviště specializovaných laboratoří, 1 Klinika nefrologie IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 406-408
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Negativní interference bilirubinu s měřením koncentrace kreatininu je z biochemického hlediskaobecně známá. Cílem naší práce bylo zjistit, jak vysoké hladiny bilirubinu a při jakých koncentracích kreatininu mátento fenomén skutečný klinický význam.Metody a výsledky. U 200 náhodně vybraných vzorků jsme vyšetřili hladinu bilirubinu a kreatininu klasickoukinetickou Jaffé metodou a metodou, kde je vliv bilirubinu potlačen. Po rozdělení souboru na 8 podsouborů podlekoncentrací bilirubinu a kreatininu jsme zjistili, že interference se statisticky významně uplatňuje (p < 0,01) již přikoncentracích celkového bilirubinu nad 70 mmol . l-1.U abnormálních hladin kreatininu se interference projevuje ažpři koncentracích bilirubinu nad 150 mmol . l-1, (p < 0,001). Stupeň interference v celém souboru je přímo úměrnýhladině bilirubinu (r = 0,5497, p < 0,001).Závěry. Při hladinách bilirubinu nad 70 až 150 mmol . l-1může být jeho interference s měřením koncentracekreatininu natolik významná, že je třeba ji brát v úvahu pro posouzení renálních funkcí pacienta.

Klíčová slova:
interference bilirubinu, stanovení kreatininu, kinetická Jaffé metoda.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se