Statistika oboru anesteziologie a resuscitace


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 4, s. 234-239
Kategorie: Zprávy ČSARIM

(ARO, KAR Česká republika 2010)
Údaje: ÚZIS ČR
Vybrané ukazatele: srovnání údajů a trendů s rokem 2009


ARO, KAR – pracoviště

Počet KAR/ARO1 393setrvalý údaj
– lůžková KAR/ARO 139 setrvalý údaj
– nelůžková anesteziologická pracoviště 1 254 setrvalý údaj
– počet anesteziologických ambulancí 123 setrvalý údaj
– počet ambulancí pro léčbu bolesti 81 setrvalý údaj
Počet resuscitačních lůžek913 setrvalý údaj
Počet probouzecích/zotavovacích lůžek  657setrvalý údaj

Pracovníci ARO, KAR – fyzické osoby a úvazky

Lékaři

Lékaři celkem2 018↑ o 4,6 %
– přepočtené úvazky1 656,53
– smluvní158,68
– průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních) 1 774,17
– počet osob s částečným úvazkem559
– atestovaní1 59279 %
– bez atestace 426 21 %
– přepočtené úvazky 377,46
– smluvní 7,94
– průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních)379,75
– počet osob s částečným úvazkem72
– počet lékařů u lůžka  1 030 51 % ze všech
   – z nich atestovaní 810 78 %
   – bez atestace, v zácviku 220 22 %
– počet lékařů/1 resuscitační lůžko 0,89 ↑ o 1,3 %
– počet lékařů v nelůžkové složce AR 988,34 49 % ze všech
   – z nich smluvní 96,13
   – z nich atestovaní 488,02 49 % ze všech
   – bez atestace, v zácviku 220,36 51 % ze všech
   – z nich smluvní 3,23
– počet podaných anestezií/1 lékaře 858,3 setrvalý údaj

ZPBD – dříve SZP

Celkem4 643↑ o 2 %
přepočtené úvazky4 310,37
smluvní 59,31
průměrný roční přepočtený počet
– pracovníků celkem (včetně smluvních)4 287,33
– počet osob s částečným úvazkem 521
na nelůžkové části AR – anesteziologické sestry1 394,80↑ o 1 %
fyzické osoby 1 489
– z nich smluvní 34,56
– anesteziologické sestry 1 394 setrvalý údaj
fyzické osoby1 489
– sestry u lůžka3 249 ↑ o13,9%
 – sestry v ambulantní složce345 ↑ o 14 %
– počet anestezií/1 anestetickou sestru607,9↑ o 8,6 %
– počet sester u lůžka/1 resuscitační lůžko3,56↑ o 12

SPSZ + JOP

Celkem151↑ o 45 %
po přechodném poklesu
přepočtené úvazky119,72
smluvní9,00
průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních)123,58
počet osob s částečným úvazkem22
na nelůžkové části AR celkem 56,54 37,4 %
– z nich smluvní 8,00
na lůžkové části AR celkem 94,00 62,6 %
– z nich smluvní 1,00

ZPOD

Celkem 484↑ o 10 %
přepočtené úvazky 460,75
smluvní 2,00
průměrný roční přepočtený počet
– pracovníků celkem (včetně smluvních)
452,39
počet osob s částečným úvazkem na nelůžkové části AR109,83 22,7 %
– z nich smluvní 0,0
– u lůžka385 77,3 %
– částečný úvazek 31

Ostatní odborní pracovníci

Celkem 59 setrvalý údaj
přepočtené úvazky 55,60
smluvní 0,0
průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních) 54,92
počet osob s částečným úvazkem 6
na nelůžkové části AR32,70 55 %
– z nich smluvní 0,0

Anesteziologická činnost

Počet anestezií celkem 847 962
– u výkonů > 2 h118 170 14 %
– v regionální anestezii 118 760 14,1 % setrvalý údaj
– u ambulantních pacientů 88 019 10,4 % ze všech
– v průběhu ÚPS 100 710 11,9 % setrvalý údaj
– u dětí 0–19 let 99 752 setrvalý údaj
   – u výkonů trvajících > 2 h 6 185 setrvalý údaj
   – v regionální anestezii 2 200 2,2 %
   – u ambulantních pacientů 6 840 6,9 % ze všech
– u dětí s t. hm. < 3000 g 925 ↑ o 7,7 %
   – u výkonů trvajících > 2 h 462
= 50 % ze všech
↑ o 12,6 %
– u seniorů ≥ 65 let174 51820,6 % setrvalý nárůst
   – u výkonů trvajících > 2 h 40 358 23 %
   – v regionální anestezii 40 801 23,4 % z anestezií seniorů setrvalý údaj
– u ambulantních pacientů 9 305↑ o 26 %
Počet porodních analgezií 13 388 setrvalý údaj
Dohled u rizikových výkonů 52 520setrvalý údaj
– u výkonů trvajících > 2 h 2 510 setrvalý údaj
– u ambulantních pacientů 15 075 ↓ o 25 %

Úmrtí po operačním výkonu/intervenci – MIT a do 24 hodin (časná mortalita)

Celkem 856 = 1,0 ‰
– při výkonech a po výkonech trvajících > 2 h
413 = 48,2 % z časné mortality
– při regionální anestezii a po ní
50 = 5,8 % z časné mortality
– při ambulantních výkonech a po nich
1
– v průběhu ÚPS
313 = 36,6 % z časné mortality

Mors in tabula – MIT (peroperačně a do 2 h po výkonu/intervenci)

Celkem 176 = 0,2 ‰ ze všech výkonů/intervencí
20,6 % z časné mortality
– při výkonech a po výkonech trvajících > 2 h 83 = 47,1 % ze všech MIT – setrvalý údaj
– při regionální anestezii a po ní 9 = 5,1 % ze všech MIT
– při ambulantních výkonech a po nich 1
– v průběhu ÚPS 71 = 40,3 % ze všech MIT

Úmrtí po operačním výkonu/intervenci do 24 h bez MIT v bezprostředním pooperačním období

Celkem680 = 0,8 ‰ ze všech výkonů/intervencí
79,4 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT
– po výkonech trvajících > 2 h 330 = 48,5 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT
– po regionální anestezii 50 = 7,4 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT
– po ambulantních výkonech
– v průběhu ÚPS 242 = 35,5 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT
všechny údaje jsou setrvalé

Resuscitační péče

Počet resuscitačních lůžek 913 setrvalý údaj
Počet přijatých pacientů33 640↑ o 5 %
– z toho dětí do 19 let 1 044
– z toho seniorů ≥ 65 let 14 404 42,8 %
Počet přeložených na lůžka OCHRIP541 ↑ o 22 % – setrvalý nárůst
– z toho dětí do 19 let 11
– z toho seniorů ≥ 65 let 340 vzestup o 39 %
podíl ze všech příjmů na OCHRIP = 62,8 %
Typ, hlavní indikace příjmu40 350 diagnóz(celkové údaje o ↑ 8 %)
– interní dg. 12 838
– chirurgická dg. 11 444
– bezprostřední pooperační období16 068 ↑ o 16 %
Příjmové APACHE II skóre/24 h vypočteno celkem v počtu případů4 252↑ o 19,5 %
Počet ošetřovacích dnů včetně dětí226 560 ↑ o 6 %
– z toho na dětských lůžkách KAR/ARO2 996 ↑ o 36 % – setrvalý pokle
Délka ošetřovací doby
– průměrný počet dnů
6,73 setrvalý údaj
Využití kapacity resuscitačních lůžek
– ve dnech (sanitární závěry nepočítány)
247,47 dne↑ o 4,5 dne
– v %67,8 %↑ o 3 %
Počet uměle ventilovaných pacientů19 80058,8 % z počtu přijatých – setrvalý údaj
– z toho dětí do 19 let605 57,9 % ze všech přijatých dětí
– z toho seniorů ≥ 65 let9 34564,9 % ze všech přijatých seniorů
Počet pacientů ventilovaných < 24 h 7 52838 % ze všech ventilovaných
= 22,4 % z  počtu přijatých – setrvalý údaj
– z toho dětí do 19 let 318 = 52,5 % z počtu všech ventilovaných dětí
– z toho seniorů ≥ 65 let 3 344 = 35,8 % z počtu všech ventilovaných seniorů
Počet pacientů ventilovaných > 24 h12 27262 % ze všech ventilovaných
= 36,5 % z počtu přijatých – setrvalý údaj
– z toho dětí do 19 let 287 = 47,5 % z počtu všech ventilovaných dětí
– z toho seniorů ≥ 65 let6 001 = 64,2 % z počtu všech ventilovaných seniorů
Počet úmrtí celkem – mortalita6 02917,92 % – setrvalý údaj
– z toho dětí do 19 let48 4,6 %
– z toho seniorů ≥ 65 let3 64460,44 % z celkové mortality – setrvalý údaj
25,3 % z přijatých seniorů
Počet úmrtí do 24 h od příjmu = časná mortalita celkem1 73328,7 % – setrvalý údaj
– z toho dětí do 19 let 25
– z toho seniorů ≥ 65 let1 056 60,9 % z údaje časné mortality
všechny údaje jsou setrvalé
Počet úmrtí > 24 h od příjmu = pozdní mortalita celkem4 29671,3 % z celkové mortality – setrvalý údaj
– z toho dětí do 19 let23
– z toho seniorů ≥ 65 let 2 58871% z celkové mortality seniorů – setrvalý údaj
Počet zotavovacích lůžek657setrvalý údaj

Různé výkonové ukazatele

Počet ošetřovacích dnů KAR/ARO226 560 ↑ o 6 %
– z toho na dětských resuscitačních lůžkách 2 996↑ o 36 %

Stratifikace ošetřovacích dnů podle TISS skupin KAR/ARO

Počet ošetřovacích dnů celkem 226 560
9–14 b.12 252 5,4 %
15–19 b.22 72310,02 %
20–29 b.56 25824,83 % celkové i % údaje setrvalé
30–39 b.66 886 29,52 %
40–49 b. 48 19121,3 %
50 b.> 20 2508,93 %

Stratifikace počtu výkonů OCHRIP péče

Celkový počet32 241 ↑ o 38 % – značný vzestup
00387 27 317 84,7 % – relativní vzestup
388 2 8678,9 %
3892 057 6,4 %
Dohled na zotavovacím pokoji 196 408 setrvalý údaj
– z toho u ambulantních pacientů25 11612,8 %
Dohled u rizikových výkonů52 520↑ o 3,7 %
– z toho po výkonech > 2 h2 510 4,8 %
– u ambulantních pacientů15 07528,7 % = ↓ o 25
Počet výkonů v anestetické ambulanci 174 194 ↑ o 17,8 %
– průměr/1 anestetickou ambulanci 1 416 ↑ o 9,2 %
Počet výkonů v ambulanci léčby chronické bolesti238 204 ↑ o 11,7 %
– průměr/1 ambulanci léčby bolesti2 941↑ o 17,2 %

Upozornění:

Porovnání se meziročně vztahuje k údajům z roku 2009.

Komentář zohledňuje významné změny v profilu pracovišť, pracovníků a činnosti za poslední roky při významné meziroční změně, doporučuje inovaci a doplnění údajů.

Zkratky nových kategorií zdravotnických pracovníků a orientační převod z dřívějších kategorií

jp_35921_f_1
jp_35921_f_1

Stručný komentář

• Oborová činnost a pracoviště se stabilizovala, většina uváděných parametrů má pouze velmi malé výchylky. Zvyšuje se nadále rozsah algeziologické péče a dlouhodobé resuscitačně intenzivní péče na OCHRIP. Počet OCHRIP/ODIP, ODIOP pracovišť a jejich lůžek není uváděn, má dosud nejednotný ráz. Domácí intenzivní péče není do statistického hodnocení zahrnuta. Zvýšil se počet pacientů přijatých na lůžka v pooperačním období.

• Údaje o dětských pacientech do 19 let a o seniorech ve věku od 65 let výše jsou poměrně stabilní. Narůstá počet seniorů s prodlouženou umělou ventilací, údaje svědčí i o jejich vyšší mortalitě na resuscitačních lůžkách. Klesl počet ventilovaných dětí.

• Zvýšil se počet sester pracujících v lůžkové složce. Nadále se zvyšuje počet nezdravotnických spolupracovníků. Stabilizoval se zvýšený počet částečných úvazků a smluvních pracovníků.

• Zvýšil se dále počet výkonů v anesteziologických ambulancích i v ambulancích pro léčbu chronické bolesti. Počet zotavovacích/probouzecích lůžek se již stabilizoval.

• Servis pro akutní bolest není do statistiky zahrnut.

• Údaje svědčí o velmi pozvolném přesunu operativy do ambulantní formy a jednodenní chirurgie; neuroaxiální blokády nedosahují optima, jejich údaje jsou nadále setrvalé.

• Analgosedace, např. při intervenčních výkonech, není vykazována. Uvádějí se pouze neuroaxiální blokády pod názvem regionální anestezie.

• Ze statistického výkazu vymizely počty KPR, zajišťované anesteziology v areálu zdravotnického zařízení, a akce „MET týmů“.

• Nejsou vykazovány intranemocniční transporty vysoce rizikových pacientů za doprovodu resuscitačního týmu.

• Resuscitační péče vykazuje pouze umělou plicní ventilaci do 24 hodin a nad 24 hodiny. Nejsou zahrnuty další postupy, popř. závažné komplikace – umělá výživa, mimotělní eliminační metody, terapeutická hypotermie, péče o dárce orgánů, nozokomiální nákazy.

• Ke zvážení je i zařazení údaje o přechodu intenzivní péče na paliativní péči u dospělých ve znění, jak bylo doporučeno v dokumentu č. 1/2010 představenstvem České lékařské komory.

Zpracování: doc. MUDr. J. Drábková, CSc.
pro výbor České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
e-mail: jarmila.drabkova@fnmotol.cz 


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se