Přednášky ke stažení na www.csim.cz (přednášky z kongresu ČSIM 2009, Hradec Králové)


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 1, s. 60-61
Kategorie: Zprávy ČSIM

 • Jaké studie z posledních let mají potenciál ovlivnit... (Novák Ivan, Plzeň)
 • Farmakogenomika – má význam pro kriticky nemocné? (Urbánek Karel, Olomouc)
 • Podpora orgánových funkcí – nové koncepty (Matějovič Martin, Plzeň)
 • Co nám přináší jiné obory? (Drábková Jarmila, Praha)
 • Statiny v intenzivní péči – mechanismy účinku, indikace... (Zadák Zdeněk, Hradec Králové)
 • Těsná kontrola glykémie na ICU – konec nadšení? (Záhorec Roman, Slovenská republika)
 • Acute intestinal distress syndrome – diagnostika a terapie (Těšínský Pavel, Praha)
 • Syndrom nitrobřišní hypertenze u kriticky nemocných (Kula Roman, Ostrava)
 • Hluboká žilní trombóza u kriticky nemocných – up to date 2009 (Kasal Eduard, Plzeň)
 • Péče o pacienta po zástavě oběhu – nová doporučení (Truhlář Anatolij, Hradec Králové)
 • Jak nejlépe a nejsnáze predikovat reakci na tekutiny? (Šrámek Vladimír, Brno)
 • Terapeutická modulace imunitního systému v kritických stavech... (Průcha Miroslav, Praha)
 • Selektivní dekontaminace na ICU – proč ji neděláme, když je účinná? (Ševčík Pavel, Kratochvíl Milan,Brno)
 • Pneumonie vyvolané stafylokokem aureus tvořící Panton-Valentinův... (Beneš Jiří, Praha)
 • Mykotické infekce v intenzivní péči – up to date 2009 (Haber Jan, Praha)
 • Kriticky nemocný s pneumonií – na co nikdy nezapomenout? (Jakubec Petr, Kolek Vítězslav, Olomouc)
 • Diagnostika postižení plic v intenzivní medicíně (Skřičková Jana, Brno)
 • Akutní bronchiální obstrukce v intenzivní medicíně (Sedlák Vratislav, Hradec Králové)
 • Problematika fluidotoraxu v intenzivní péči (Fila Libor, Praha)
 • Postup u komplikované břišní infekce chirurgického nemocného (Vyhnánek František, Praha)
 • Možné časné diagnostiky těžké akutní pankreatitidy (Gürlich Robert, Praha)
 • Akutní aneurysma aorty – multidisciplinární přístup (Čertík Bohuslav, Plzeň)
 • Jak může chirurg ovlivnit kontuzní plíce? (Sákra Lukáš, Pardubice)
 • Léčebná hypotermie v přednemocniční péči (Škulec Roman, Beroun)
 • Vliv časného podání heparinu na mikrocirkulaci u pacientů s náhlou zástavou... (Knor Jiří, Kladno)
 • Vliv telefonicky asistované neodkladné resuscitace na přežití přednemocniční... (Franěk Ondřej, Praha)
 • Efektivita cerebrovaskulárních programů pro identifikaci kandidátů trombolytické léčby... (Šeblová Jana, Kladno)
 • Mikrodialýza – možnosti a limity (Cibíček Norbert, Hranice)
 • Maligní infarkt – nový koncept (Kalina Miroslav, Praha)
 • Dysfunkce mozku v kritických stavech (Pařízková Renata, Hradec Králové)
 • CIP systém intenzivní péče ve FN Hradec Králové (Kupečková I., Vaňková D., Hradec Králové)
 • Zkušenosti s ročním provozem OUM (Nováková H., Hrubešová V., Hradec Králové)
 • Zkušenosti s ročním provozem LO KARIM (Hladíková E., Buberová J., Hradec Králové)
 • Předanestetická péče z pohledu anesteziologické sestry (Applová E., Hradec Králové)
 • Předoperační a včasná pooperační péče z pohledu... (Palánová V., Hradec Králové)
 • Systém školení KPR a jeho kvalita ve FN Hradec Králové (Applová E., Kupečková I., Hradec Králové)
 • Zajištění dýchacích cest při umělé plicní ventilaci na ARK (Chrastinová P., Šostoková J., Ostrava)
 • Prevence vzniku ventilátorové pneumonie (Rybecká M., Hradec Králové)
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA (Gigalová V., Hradec Králové)
 • Moderní péče o rány (Taufmanová B., Hradec Králové)
 • Kazuistika pacientky na domácí parenterální výživě (Kholová P., Dlouhá R., Hradec Králové)
 • Uzavřený systém na odvod stolice
 • (Zavřelová P., ConvaTec)
 • Systém kvality z pohledu interního auditora ve FN Hradec Králové (Kupečková I., Vlášková D., Hradec Králové)
 • Sledování kvality ošetřovatelské péče v intenzivní péči (Ulrych O., Drápková K., Maťha R., Praha)
 • Sledování a hodnocení invazivních cévních vstupů na JIP (Prchalová E., Králíčková Z., Hradec Králové)
 • Sledování kvality ošetřovatelské dokumentace (Lhotská K., Škrancová K., Hradec Králové)
 • Umělá plicní ventilace u kriticky nemocných – co vše se změnilo během... (Herold Ivan, Mladá Boleslav)
 • Ukončování umělé plicní ventilace – up to date 2009 (Dostál Pavel, Hradec Králové)
 • Refrakterní hypoxemie – jak postupovat? (Firment Josef, Slovenská republika)
 • Ventilátorová pneumonie – up to date 2009 (Chytra Ivan, Plzeň)
 • Transfuzní prah u kriticky nemocných – „one size does not fit all“ (Cvachovec Karel, Praha)
 • Myopatie kriticky nemocných – mýty a fakta (Maňák Jan, Hradec Králové)
 • Prevence renálního selhání na ICU – fikce nebo reálná možnost? (Kotulák Tomáš, Praha)
 • Co má být inotropikem první volby u kriticky nemocných? (Maláska Jan, Brno)
 • Mezioborové konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče u...  (Černý Vladimír, Hradec Králové)
 • Hypotermie v léčbě postasfyktických stavů u novorozenců (Vobruba Václav, Praha)
 • KPCR s řízenou hypotermií u dětí (Kobr Jiří, Plzeň)
 • Enterální výživa u kriticky nemocného dítěte (Černá Olga, Praha)
 • Transfuze u dětí v intenzivní péči: Pro-con diskuze (Hladík Michal, Blažek Bohumír, Ostrava)
 • Nově vzniklá fibrilace síní – doporučený postup (Bytešník Jan, Praha)
 • Použití vlhké terapie (Vraná D., ConvaTec)
 • Zkušenosti intenzivní péče u neklidného pacienta (Taufer M., Vavřinová L., Hradec Králové)
 • Ošetření dekubitů – kazuistika (Endrštová I., Hradec Králové)
 • Safety koncept (Dvořáková K., Aesculap akademie)
 • Otevřený verzus uzavřený systém v infuzní terapii (Suchá K., BD)
 • Využití řízené hypotermie pomocí přístroje COOLGARD 3000 UINTOXIKACE CO (Kuschová L., Koutová N., Plzeň)
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s řízenou hypotermií (Lhotská K., Dostálová L., Hradec Králové)
 • Monitorace ICP (Pilařová L., Hradec Králové)
 • Intenzivní péče v polní nemocnici (Prázová A., MO ČR)
 • Hygiena rukou (Fikr Z., B.Braun)
 • Cell saver (Dostálová L., Bačinová P., Hradec Králové)
 • Perioperační péče u dětských pacientů s kraniostenózou (Renčínová G., Steklá D., Hradec Králové)
 • Chirurgické řešení infekční endokarditidy s použitím... (Vencláková K., Malinská P., Vojáček J., Hradec Králové)
 • Cizí těleso v srdci (Najmanová I., Horák M., Harrer J., Hradec Králové)

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se