Přednášky ke stažení na www.csim.cz (přednášky z kongresu ČSIM 2009, Hradec Králové)


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 1, s. 60-61
Kategorie: Zprávy ČSIM

 • Jaké studie z posledních let mají potenciál ovlivnit... (Novák Ivan, Plzeň)
 • Farmakogenomika – má význam pro kriticky nemocné? (Urbánek Karel, Olomouc)
 • Podpora orgánových funkcí – nové koncepty (Matějovič Martin, Plzeň)
 • Co nám přináší jiné obory? (Drábková Jarmila, Praha)
 • Statiny v intenzivní péči – mechanismy účinku, indikace... (Zadák Zdeněk, Hradec Králové)
 • Těsná kontrola glykémie na ICU – konec nadšení? (Záhorec Roman, Slovenská republika)
 • Acute intestinal distress syndrome – diagnostika a terapie (Těšínský Pavel, Praha)
 • Syndrom nitrobřišní hypertenze u kriticky nemocných (Kula Roman, Ostrava)
 • Hluboká žilní trombóza u kriticky nemocných – up to date 2009 (Kasal Eduard, Plzeň)
 • Péče o pacienta po zástavě oběhu – nová doporučení (Truhlář Anatolij, Hradec Králové)
 • Jak nejlépe a nejsnáze predikovat reakci na tekutiny? (Šrámek Vladimír, Brno)
 • Terapeutická modulace imunitního systému v kritických stavech... (Průcha Miroslav, Praha)
 • Selektivní dekontaminace na ICU – proč ji neděláme, když je účinná? (Ševčík Pavel, Kratochvíl Milan,Brno)
 • Pneumonie vyvolané stafylokokem aureus tvořící Panton-Valentinův... (Beneš Jiří, Praha)
 • Mykotické infekce v intenzivní péči – up to date 2009 (Haber Jan, Praha)
 • Kriticky nemocný s pneumonií – na co nikdy nezapomenout? (Jakubec Petr, Kolek Vítězslav, Olomouc)
 • Diagnostika postižení plic v intenzivní medicíně (Skřičková Jana, Brno)
 • Akutní bronchiální obstrukce v intenzivní medicíně (Sedlák Vratislav, Hradec Králové)
 • Problematika fluidotoraxu v intenzivní péči (Fila Libor, Praha)
 • Postup u komplikované břišní infekce chirurgického nemocného (Vyhnánek František, Praha)
 • Možné časné diagnostiky těžké akutní pankreatitidy (Gürlich Robert, Praha)
 • Akutní aneurysma aorty – multidisciplinární přístup (Čertík Bohuslav, Plzeň)
 • Jak může chirurg ovlivnit kontuzní plíce? (Sákra Lukáš, Pardubice)
 • Léčebná hypotermie v přednemocniční péči (Škulec Roman, Beroun)
 • Vliv časného podání heparinu na mikrocirkulaci u pacientů s náhlou zástavou... (Knor Jiří, Kladno)
 • Vliv telefonicky asistované neodkladné resuscitace na přežití přednemocniční... (Franěk Ondřej, Praha)
 • Efektivita cerebrovaskulárních programů pro identifikaci kandidátů trombolytické léčby... (Šeblová Jana, Kladno)
 • Mikrodialýza – možnosti a limity (Cibíček Norbert, Hranice)
 • Maligní infarkt – nový koncept (Kalina Miroslav, Praha)
 • Dysfunkce mozku v kritických stavech (Pařízková Renata, Hradec Králové)
 • CIP systém intenzivní péče ve FN Hradec Králové (Kupečková I., Vaňková D., Hradec Králové)
 • Zkušenosti s ročním provozem OUM (Nováková H., Hrubešová V., Hradec Králové)
 • Zkušenosti s ročním provozem LO KARIM (Hladíková E., Buberová J., Hradec Králové)
 • Předanestetická péče z pohledu anesteziologické sestry (Applová E., Hradec Králové)
 • Předoperační a včasná pooperační péče z pohledu... (Palánová V., Hradec Králové)
 • Systém školení KPR a jeho kvalita ve FN Hradec Králové (Applová E., Kupečková I., Hradec Králové)
 • Zajištění dýchacích cest při umělé plicní ventilaci na ARK (Chrastinová P., Šostoková J., Ostrava)
 • Prevence vzniku ventilátorové pneumonie (Rybecká M., Hradec Králové)
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA (Gigalová V., Hradec Králové)
 • Moderní péče o rány (Taufmanová B., Hradec Králové)
 • Kazuistika pacientky na domácí parenterální výživě (Kholová P., Dlouhá R., Hradec Králové)
 • Uzavřený systém na odvod stolice
 • (Zavřelová P., ConvaTec)
 • Systém kvality z pohledu interního auditora ve FN Hradec Králové (Kupečková I., Vlášková D., Hradec Králové)
 • Sledování kvality ošetřovatelské péče v intenzivní péči (Ulrych O., Drápková K., Maťha R., Praha)
 • Sledování a hodnocení invazivních cévních vstupů na JIP (Prchalová E., Králíčková Z., Hradec Králové)
 • Sledování kvality ošetřovatelské dokumentace (Lhotská K., Škrancová K., Hradec Králové)
 • Umělá plicní ventilace u kriticky nemocných – co vše se změnilo během... (Herold Ivan, Mladá Boleslav)
 • Ukončování umělé plicní ventilace – up to date 2009 (Dostál Pavel, Hradec Králové)
 • Refrakterní hypoxemie – jak postupovat? (Firment Josef, Slovenská republika)
 • Ventilátorová pneumonie – up to date 2009 (Chytra Ivan, Plzeň)
 • Transfuzní prah u kriticky nemocných – „one size does not fit all“ (Cvachovec Karel, Praha)
 • Myopatie kriticky nemocných – mýty a fakta (Maňák Jan, Hradec Králové)
 • Prevence renálního selhání na ICU – fikce nebo reálná možnost? (Kotulák Tomáš, Praha)
 • Co má být inotropikem první volby u kriticky nemocných? (Maláska Jan, Brno)
 • Mezioborové konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče u...  (Černý Vladimír, Hradec Králové)
 • Hypotermie v léčbě postasfyktických stavů u novorozenců (Vobruba Václav, Praha)
 • KPCR s řízenou hypotermií u dětí (Kobr Jiří, Plzeň)
 • Enterální výživa u kriticky nemocného dítěte (Černá Olga, Praha)
 • Transfuze u dětí v intenzivní péči: Pro-con diskuze (Hladík Michal, Blažek Bohumír, Ostrava)
 • Nově vzniklá fibrilace síní – doporučený postup (Bytešník Jan, Praha)
 • Použití vlhké terapie (Vraná D., ConvaTec)
 • Zkušenosti intenzivní péče u neklidného pacienta (Taufer M., Vavřinová L., Hradec Králové)
 • Ošetření dekubitů – kazuistika (Endrštová I., Hradec Králové)
 • Safety koncept (Dvořáková K., Aesculap akademie)
 • Otevřený verzus uzavřený systém v infuzní terapii (Suchá K., BD)
 • Využití řízené hypotermie pomocí přístroje COOLGARD 3000 UINTOXIKACE CO (Kuschová L., Koutová N., Plzeň)
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s řízenou hypotermií (Lhotská K., Dostálová L., Hradec Králové)
 • Monitorace ICP (Pilařová L., Hradec Králové)
 • Intenzivní péče v polní nemocnici (Prázová A., MO ČR)
 • Hygiena rukou (Fikr Z., B.Braun)
 • Cell saver (Dostálová L., Bačinová P., Hradec Králové)
 • Perioperační péče u dětských pacientů s kraniostenózou (Renčínová G., Steklá D., Hradec Králové)
 • Chirurgické řešení infekční endokarditidy s použitím... (Vencláková K., Malinská P., Vojáček J., Hradec Králové)
 • Cizí těleso v srdci (Najmanová I., Horák M., Harrer J., Hradec Králové)

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se