Dopis členům České společnosti intenzivní medicíny – bilance volebního období 2007–2009


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 20, 2009, č. 2, s. 123-124
Kategorie: Zprávy ČSIM

Vážení členové České společnosti intenzivní medicíny,

dovolte mi, abych jménem končícího výboru České společnosti intenzivní medicíny (dále jen ČSIM) zhodnotil a bilancoval jeho proběhlé, zkrácené dvouleté funkční období. Při zahájení své činnosti v roce 2007 výbor ČSIM v programovém prohlášení formuloval určité cíle a je mou povinností na konci volebního období provést jejich kritické zhodnocení, zda jsme našim slibům v programovém prohlášení dostáli či nikoliv, přestože definitivní účet, zda očekávání členské základny byla naplněna nebo ne, nám vystaví až výsledky voleb.

Primárním cílem činnosti výboru bylo položení tzv. pevných základů ČSIM pro její další fungování na půdě ČLS a jako platformy pro všechny, kteří se v intenzivní péči v různém rozsahu své základní odbornosti angažují. Vznik ČSIM byl provázen řadou diskusí a polemik, které odrážely legitimní, ale často protichůdné zájmy jednotlivých odborných společností a odborností, nicméně jsem přesvědčen, že po dvou letech práce výboru byla zformována ČSIM jako společnost, jejímž charakteristickým rysem je hledání kompromisu mezi odlišnými stanovisky, která navenek vystupuje jednotně a kde hlavním způsobem práce je snaha o dosažení konsenzu a respekt k názorům i tzv. malých oborů, které nemají ve výboru svá zastoupení. Ani při existenci odlišných názorů na způsoby řešení některých otázek se nenaplnily obavy, že ČSIM bude obory rozdělovat, místo aby je spojovala. Ostatně jaký je lepší důkaz než fakt, že na akcích pořádáných ČSIM pravidelně vystupují představitelé jiných oborů a na akcích ostatních odborných společností bývají zváni přednášející reprezentující ČSIM, že vznikají společné výzkumné projekty a společná meziborová odborná stanoviska? Byl rovněž položen solidní základ ČSIM i „navenek“ – společnost má své logo, webové stránky, má formální a významný (ne-li převažující) podíl v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína, je již nikdy nechybějícím partnerem při jednáních s plátci zdravotní péče a orgány státní správy, má svou výukovou základnu při IPVZ. Obor intenzivní medicína se široce otevřel všem, kteří mají zájem a snahu se v něm dále vzdělávat bez ohledu na výchozí specializaci. Ostatně byl to výbor ČSIM, který se významně angažoval při prosazení a rozšíření seznamu odborností, ze kterých se lze dále formálně vzdělávat v činnosti intenzivní medicína. Jednou z hlavních priorit programového prohlášení výboru ČSIM bylo „... trvalé úsilí o zvyšování kvality poskytované péče se zvláštním důrazem na etickou problematiku ...“. Mnohými v čase zveřejnění možná vnímáno jako frázovitá proklamace, ale představitelé výboru ČSIM byli iniciátory pracovní skupiny (zahrnující právníky, praktické i akademické teology, filozofy a etiky) a jsou hlavními autory dokumentu „Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním”, který prochází závěrečnou korekturou a bude předložen odborné veřejnosti v průběhu roku 2009, v České republice bezprecedentního dokumentu, který fomuluje základní etické principy a praktická doporučení pro potřeby reálné klinické praxe. V oblasti vzdělávání bylo dosaženo vzniku akreditovaných pracovišť, byl zformován vzdělávací program, probíhají edukační akce, byl zahájen systém atestací a co považuji v této souvislosti zejména za důležité (i přes pocity hořkosti neúspěšných atestantů), že byla udržena přiměřená hranice minimálních znalostí nositelů atestace z intenzivní medicíny – budoucích školitelů, jako záruky kvality a rozvoje oboru, ať už jeho formální rámec bude v nejbližších letech jakýkoliv. Jen malou zmínku o výsledcích „diplomatické práce” výboru v podobě suchých fakt: představitelé výboru jsou zastoupeni v odborných grémiích MZ a vrcholných orgánech ČLS, máme zastoupení v European Board of Intensive Care Medicine, v ČR lze absolvovat ústní zkoušky European Diploma of Intensive Care Medicine a udělení čestných členství ČSIM osobnostem světového formátu nám umožňuje formovat a rozvíjet osobní vazby, která hrají v prosazení ČSIM na mezinárodním poli často (pokud ne vždy) rozhodující roli. Jistě ne vše zamýšlené se povedlo dotáhnout do podoby, se kterou jsme spokojeni, osobně jsem nespokojen zejména se stavem našich webových stránek, kde hlavně grafická podoba zaostává za vzhledem stránek srovnatelně velkých společností, nicméně i zde se již pracuje na změně. Je samozřejmě možné, že někteří z vás najdete další důvody k nespokojenosti, nicméně musím odpovědně konstatovat, že žádný obdržený podnět z členské základy nezůstal nezodpovězen či nevyřešen bez stanoviska výboru ČSIM.

Volba nového výboru je vždy možností členské základny, jak dát najevo svůj názor a pevně doufám, že pošlete své hlasovací lístky do obou kol voleb. Využijte této možnosti a volte ty, kteří podle vašeho názoru jsou ochotni pracovat ve prospěch ČSIM, kteří mají nejenom vize, ale i schopnost je realizovat a kteří budou při jednáních s představiteli ostatních společností, plátci zdravotní péče a orgány státní správy respektovanými partnery.

Za výbor ČSIM

doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, v. r. 

Hradec Králové 28. 1. 2009


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se