Zápis z jednání výboru 3/2007


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 1, s. 71-72
Kategorie: Zprávy ČSIM

(Praha 28. 11. 2007)

Přítomni: Černý, Novák I. (Plzeň), Matějovič, Maňák, Ševčík, Herold, Vobruba, Dostál, Kula, Prchlík, Šrámek, Fedora, Jahoda, Vyhnánek, Šturma.

Revizní komise: Pařízková

Nepřítomni: Novák I. (Praha), Hladík, Cvachovec

 • 1. Abdikace prof. Pafka, chirurgickou společnost bude do doby příštích voleb zastupovat doc. Vyhnánek formou „host výboru“.
 • 2. Doplnění zápisu 2/2007 – udělení záštity ČSIM kongresu Umělá plicní ventilace 2008.
 • 3. Kongres intenzivní medicíny, Plzeň 4.–6. 2008:
 • organizačně zajišťuje agentura Euroverlag,
 • název: II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny, spolu s kongresem proběhnou XIII. Minářovy dny,
 • ustavení organizačního výboru (předseda Novák), ustavení vědeckého výboru (předseda Matějovič), prezident kongresu (Černý), funkce čestného prezidenta nebude konstituována,
 • udělení čestných členství v rámci kongresu: Lemon, Bion,
 • na příští jednání výboru budou pozváni představitelé Euroverlagu a doc. Kasal.
 • 4. Webové stránky ČSIM:
 • průběžná úprava/doplňování stránek (odpovídají Černý, Novák),
 • stránku odkazů (časopisy, knihy, databáze, odborné společnosti atd.) připraví Kula (termín 15. 1. 2008),
 • webová registrace členů ČSIM (jméno, mail, základní specializace) pro vznik emailové databáze (odpovídá Černý, termín 15. 1. 2008).
 • 5. Principy tvorby Doporučených postupů:
 • 2 základní formáty: Doporučený postup ČSIM a Stanovisko ČSIM.
 • Doporučený postup ČSIM musí projít 3stupňovým procesem (experti/veřejná oponentura na kongresu ČSIM/finalizace výbor ČSIM).
 • Stanovisko ČSIM schvaluje výbor.
 • Endorsment ČSIM pro doporučený postup jiné odborné společnosti schvaluje výbor.

Členové výboru navrhnou témata/oblasti pro doporučené postupy (bez termínu, platí trvale).

 • 6. Manuál auditu ČSIM – připravil Šrámek, návrh bude rozeslán členům výboru (odpovídá Šrámek), připomínky do 14 dní Šrámkovi.
 • 7. Kalendář akcí ČSIM 2008:
 • 10. PG kurz sepse a MODS (Ostrava 22.–25. 1. 2008)
 • 5. celostátní konference Umělá plicní ventilace (Mladá Boleslav 26.–28. 2. 2008)
 • II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny (Plzeň 4.–6. 6. 2008).
 • 8. Registrace pracovišť IM v ČR na webu ČSIM, údaje:
 • název pracoviště,
 • typ pracoviště (ARO, JIP/jaká),
 • počet lůžek,
 • kontaktní osoba/mail,
 • záměr propojit s registrací členů (bod 4 zápisu),

Odpovídá Černý, termín 15. 1. 2008.

 • 9. Občanské sdružení ČSIM:
 • název sdružení musí obsahovat dobu mandátu výboru,
 • schválení zástupců za ČSIM (Černý, Novák I., Vobruba, Pařízková).
 • 10. Shromáždění představitelů ČLS JEP 17. 12. 2007 v Praze – ČSIM bude zastupovat Vobruba, výbor ČSIM podporuje vznik tzv. krajských konzultantů.
 • 11. Centra intenzivní péče – 13. 11. proběhlo jednání ČSIM (Černý) a ČSARIM (Cvachovec) s představiteli VZP, souhrn:
 • VZP podporuje projekt (princip „peníze jdou za pacientem“),
 • hlavním odborným kritériem center má být komplexnost poskytované péče,

VZP vyzve ČSIM a ČSARIM k dalšímu jednání.

 • 12. Stanovisko ČSIM k novele přílohy č. 14 vyhlášky č. 341/2002 (lékárnička), odpovídá Jahoda.
 • 13. Informace o proběhlém výběrovém řízení (VR) na vedoucího výukového pracoviště IP/katedry IPVZ, VR vyhrál Ševčík, který prezentoval základní koncepci. Kritika postupu IPVZ a průběhu VR ze strany některých členů výboru. Návrh některých členů pozvat představitele IPVZ na schůzi výboru.
 • 14. Atestace z IM – Černý referuje o aktuálním stavu, kritika ze strany některých členů výboru nedostatečného počtu zkoušejících (nominovaných zejména za ČLK) a redukce původně plánovaných zkušebních center, diskuse nad dalším postupem. Termíny dalších atestací jaro a podzim 2008, nutnost vypracování dalších otázek do testu. Návrh některých členů pozvat představitele IPVZ na schůzi výboru.
 • 15. Požadovaná struktura praxe odborné přípravy oboru IM – diskuse nad modely, členové výboru předloží návrhy na strukturu 24 měsíců odborné přípravy (termín do příští schůze výboru).
 • 16. Zpráva o ekonomické situaci ČSIM a rozpočtu na rok 2008. K dispozici u Maňáka.
 • 17. Priority klinického výzkumu v IM v ČR:
 • souhlas výboru s přípravou studie koordinované ČSIM na téma prevence JIP deliria;
 • přípravná skupina Černý a Matějovič, další zájemci z členů výboru vítáni;
 • návrh protokolu k oponentuře výboru do konce 1. čtvrtletí 2008.
 • 18. Projekt Mezioborové konsenzuální stanovisko k problematice vysazování/nerozšiřování postupů orgánové podpory u nemocných v intenzivní péči (pracovní název) (bod 11 zápisu 1/2007):
 • Aktuální stav: přípravná pracovní skupina – Černý, Urbancová, Cvachovec, Nalos, Pařízková, Ševčík, JUDr. Dostál, Šimek.
 • Formování širší mezioborové pracovní skupiny (zástupci odborných společností),
 • Základní postulát materiálu by měl být „neposkytování marné léčby je legitimní postup“.

Všichni zájemci z řad členů výboru ČSIM o práci na projektu jsou vítáni.

 • 19. Udělení endorsment ČSIM projektu knižní řada „Intenzivní a urgentní medicína 200-“ (nakladatelství Maxdorf/Jessenius, editoři Černý, Matějovič), projekt ve spolupráci se společností UM a MK, formát každoroční recenzované knihy ke kongresu IM.
 • 20. Registr intenzivní péče – výbor souhlasí s ukončením spolupráce s firmou ICZ, další postup podle výsledků jednání na MZ, které projekt financuje.
 • 21. Příští schůze výboru bude v průběhu 10. PG kurzu sepse a MODS v Ostravě (22.–25. 1. 2008), bude upřesněno.

3. 12. 2007

Zápis prošel kontrolou místopředsedy a vědeckého sekretáře ČSIM, zapsal Černý.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se