Resuscitace lipidy: novinky ve farmakologii lokálních anestetik – pohled v roce 2007


Lipid resuscitation: Progress in the pharmacology of local anaesthetics – a view from the perspective of the year 2007

The popularity of peripheral nerve blocks is steadily increasing. Due to the high doses of local anaesthetics used in these techniques the incidence of toxic reactions could rise. In this review we discuss the current knowledge of the pathophysiology, diagnosis and treatment of the cardiotoxicity of local anaesthetics. Cardiotoxicity induced by 22 mg of bupivacaine in a patient with isovaleric acidaemia stimulated research of local anaesthetics effects on mitochondria. In animal studies a lipid emulsion reversed cardiotoxic signs and symptoms. Its beneficial effect has been confirmed by five published case reports in humans. The mechanism of action of the lipid emulsion is explained and guidelines for its use in the treatment of cardiotoxicity are presented. A possible role of a lipid emulsion in the management of intoxications by other lipophilic drugs is suggested.

Key words:
local anaesthetics – cardiotoxicity – lipid emulsions – resuscitation


Autoři: M. Horáček
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, FN v Motole a IPVZ, Praha
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 18, 2007, č. 6, s. 335-339
Kategorie: Anesteziologie

Souhrn

Popularita blokád periferních nervů v poslední době stoupá. Vzhledem k vysokým dávkám lokálních anestetik (LA) užívaných při těchto technikách je možné, že se incidence toxických reakcí bude v budoucnu zvyšovat. V tomto přehledu se proto pojednává o současných znalostech patofyziologie kardiotoxicity, její diagnostice a obvyklé léčbě. Kardiotoxicita vyvolaná 22 mg bupivakainu u pacientky s isovalerovou acidémií podnítila výzkum účinků LA na mitochondrie. U zvířat pak bylo zjištěno, že podání tukových emulzí příznaky kardiotoxicity zvrátilo. Příznivý účinek tukových emulzí na kardiotoxicitu potvrzuje pět dosud publikovaných kazuistik. Vysvětluje se mechanismus jejich účinku a jsou uvedena doporučení k jejich užití při léčbě kardiotoxicity vyvolané lokálními anestetiky. Je naznačena i jejich možná role při intoxikaci jinými lipofilními látkami.

Klíčová slova:
lokální anestetika – kardiotoxicita – tukové emulze – resuscitace


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2007 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×