Možnosti anestezie u karotické endarterektomie


Anaesthesia options in carotid endarterectomy

Objective:
Carotid endarterectomy is a procedure used for the treatment of partial carotid obstruction. Until recently it was performed under general anaesthesia (GA) but recently cervical plexus block (CB) has been used as an alternative. It enables monitoring of the level of consciousness and motor function of the patient during the surgery and therefore allows early diagnosis and intervention in cerebral hypoxia. The aim of the survey was to compare the two anaesthesia methods intra-operatively and in the early postoperative period.

Setting:
Department of anaesthesiology and intensive care, University Hospital.

Materials and methods:
80 patients who underwent carotid endarterectomy (40 patients under GA, 40 in CB) were assessed. The patients were randomised into the two groups according to the first six digits of their date of birth (YYMMDD): odds to CB and evens to GA. The following variables were monitored: the neurological state, systolic and diastolic blood pressure, heart rate, pharmacological interventions, complications associated with anaesthesia and surgery, patient satisfaction, surgery duration, ICU and hospital length of stay (LOS).

Results:
Hypertension was often present in CB necessitating a pharmacological intervention in 16 patients; in the GA group the BP was less stable and tended to be lower, vasopressor administration was necessary in 15 patients. Length of surgery was almost the same in both groups (CB 90 min, GA 88 min) as was the ICU LOS (CB 3.2 days, GA 3.3 days). The hospital LOS was shorter in the CB group: 7.25 days vs. 7.5 days in the GA group. A carotid bypass by a establishing a shunt during surgery was necessary in 35 GA patients while in the CB patients it was only used in 6 cases.

Conclusion:
Cervical block enables good and inexpensive intra-operative neurological state monitoring, it allows eligibility of patients with co-morbidities and provides better haemodynamic stability.To ensure sufficient cerebral blood flow especially during carotid clamping it is important to maintain sufficiently high mean arterial pressure which is easier using the CB method.

Key words:
carotid endarterectomy – regional anaesthesia – cervical plexus block


Autoři: Z. Mrozek;  J. Koutná;  O. Marek
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 18, 2007, č. 4, s. 202-209
Kategorie: Anesteziologie - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Karotická endarterektomie je používaná k řešení částečného uzávěru krkavic. Donedávna byla prováděna v celkové anestezii (CA). Nyní se využívá i blokáda cervikálního plexu (CB). Umožňuje monitorování vědomí a motoriky v průběhu operace a včasnou diagnostiku a intervenci při nastupující mozkové hypoxii. Cílem studie bylo porovnat vliv dvou anesteziologických postupů na peroperační a časný pooperační stav pacientů.

Typ studie:
Prospektivní randomizovaná klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Klinika anesteziologie a resuscitace fakultní nemocnice.

Materiál a metoda:
Bylo hodnoceno 80 pacientů, kteří podstoupili karotickou endarterektomii (40 v CA, 40 v CB). Pacienti byli rozděleni do dvou skupin podle prvního šestičíslí rodného čísla: liché – CB, sudé – CA. Sledované parametry: neurologický stav, systolický a diastolický tlak, srdeční frekvence, farmakologické intervence, komplikace v souvislosti s anestezií a operací, spokojenost pacienta, délka operačního výkonu, délka pobytu na JIP a délka hospitalizace.

Výsledky:
Ve skupině pacientů s CB byla při operaci často přítomna hypertenze (u 16 pacientů s nutností farmakologické korekce), v CA hodnoty tlaku více kolísaly a byly nižší (u 15 pacientů podání vazopresorů). Doba operačního výkonu byla srovnatelná (90 min. CB, 88 min. CA). Stejná byla i doba pobytu na JIP (3,2 dne CB, 3,3 dne CA). Doba pooperační hospitalizace byla kratší u CB 7,25 dne proti 7,5 dne v CA. Přemostění a. carotis intraarteriálním zkratem během operace bylo nutno použít u CA 35krát (87,5 %), u pacientů v CB 6krát (15 %).

Závěr:
Cervikální blokáda umožňuje kvalitní a levné monitorování neurologického stavu během operace, překonává kontraindikace přidružených interních onemocnění, zajišťuje lepší hemodynamickou stabilitu. Pro ochranu dostatečného průtoku mozkem při nasazení karotické svorky je důležité udržet dostatečně vysoký střední arteriální tlak, což je snazší při použití metody CB.

Klíčová slova:
karotická endarterektomie – regionální anestezie – blokáda cervikálního plexu


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×