Respirační péče v České republice – multicentrická studie


Respiratory Care in the Czech Republic: a Multicenter Study

Objective:
Survey of the level of respiratory care at Czech ICUs in 2004.

Design:
Prospective multicentre one-day observational study using a questionnaire.

Material and Methods:
Evaluation of responses to a questionnaire sent to members of Intensive Care Section of the Czech Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine.

Results:
Data from 70 ICUs with 570 beds were obtained. The mean length of ICU stay was 7.8 days. 407 patients were currently hospitalized (mean age 58 years). Out of 535 ventilators 60% were equipped with respiratory mechanics chart. Bronchoscopy is performed by intensivists in 51% ICUs, in 46% ICUs by other specialists. Blood gas analysis availability: 36% ICU have bedside analysators, 64% use the central lab. The chest X-ray and sonography available in 99% and 89% ICUs, respectively. CT availability within 30 minutes in 91% ICUs. The cuff pressure in tracheal cannula is measured in 73%, cannulas with supraglotic drainage are routinely used in 13% and selectively in 50% ICUs. The ventilatory circuit is most often changed in weekly intervals (34%). HME is used in 51%, HME with booster in 36% and an active humidification in 26% ICUs. Closed tracheal suction systems is routinely used in 40% and selectively in further 50% ICUs. The prone position is used in 66%, inhaled NO in 18%, HFV/HFO in 13%, recruiting manoeuvres in 54% ICUs. Surgical and percutaneous tracheotomies are used in 49% and 50% ICUs, respectively.

At the study day the mechanical ventilation was used in 248, non-invasive ventilatory support in 6 and oxygenotherapy in 138 patients (altogether 407 patients hospitalized). Most common indications for mechanical ventilation were the impairment of consciousness (26%) and postoperative care (26%). PCV (N = 88 cases) was used with following mean parameters: PIP 21 cmH2O, PEEP 7 cmH2O and FiO2 0.45. The mean setting of VCV (N = 54): Vt 7.8 ml/kg, PEEP 6 cmH2O and FiO2 0.48. In 106 cases other ventilatory modes were used. Tracheotomy was performed on the 8th day on average. SIMV with PS or PSV alone were most

often used for weaning.

Conclusion:

Compared to the previous survey in 1999 increased number of admitted patients, patients requiring the mechanical ventilation, availability of selected diagnostic procedures, usage of the specialized care of airways and increase in percutaneous tracheotomies were detected.

Key words:
mechanical ventilation – pulmonary mechanics – bronchoscopy – recruiting manoeuveres – tracheostomy – nitric oxide – prone position


Autoři: V. Černý 1;  I. Herold 2;  P. Dostál 1;  V. Šrámek 3;  I. Novák 4;  Pracovní Skupina Sekce Intenzivní Medicíny Při České Společnosti Anesteziologie;  Resuscitace;  Intenzivní Medicíny
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové 1;  Anesteziologicko-resuscitační oddělení Klaudiánovy nemocnice, Mladá Boleslav 2;  Anesteziologicko-resuscitační klinika Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 3;  Interní klinika Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň Seznam spolupracujících pracovišť je uveden na konci práce. 4
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 16, 2005, č. 2, s. 105-111
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce

Souhrn

Cíl:
Zjištění úrovně respirační péče na ARO/JIP v ČR v roce 2004.

Typ studie:
Prospektivní multicentrická jednodenní observační dotazníková studie.

Materiál a metody:
Vyhodnocení dotazníků zaslaných členům SIM ČSARIM.

Výsledky:
Získány údaje z 50 ARO a 20 JIP s 570 lůžky. Doba pobytu 7,8 dne. Hospitalizováno 407 pacientů (58 let), 60 % z 535 ventilátorů s monitorováním plicní mechaniky. Bronchoskopie dostupná na 51 % pracovišť, konziliární formou 46 % pracovišť. Dostupnost vyšetření krevních plynů na oddělení 36 % pracovišť, mimo oddělení 64 %. RTG hrudníku, resp. sonografie, dostupné na 99 %, resp. 89 % pracovišť; možnost CT do 30 min na 91 % pracovišť. Tlak v manžetě měří 73 %, tracheální rourky s odsáváním nad manžetou používá rutinně 17 % a výběrově 50 % pracovišť. Okruh ventilátoru měněn nejčastěji 7. den (34 %). HME používá 51 %, s boosterem 36 %, aktivní zvlhčení 26 %, uzavřený systém odsávání rutinně 40 % a výběrově 50 % pracovišť. 66 % pracovišť používá pronační polohu, 18 % inhalaci NO, 13 % HFV/HFO a otevírací manévry 54 % pracovišť. Chirurgické tracheostomie provádí 49 % a punkční 50 % pracovišť. U 248 pacientů byla použita invazivní ventilace, u 6 pacientů NIV, u 138 oxygenoterapie. Nejčastějšími indikacemi k UPV byly poruchy vědomí (26 %) a stavy po operaci (26 %). Při PCV (n = 88) PIP 21 cm H2O, PEEP 7 cm H2O a FiO2 0,45, při VCV (n = 54) DV 7,8 ml/kg, PEEP 6 cm H2O a FiO2 0,48. Ve 106 případech byly použity jiné režimy. Tracheostomie provedena 8. den. Nejčastějším způsobem odpojování byl SIMV s tlakovou podporou nebo PSV.

Závěr:
Bylo pozorováno zvýšení počtu přijatých pacientů, zkrácení doby pobytu na ARO/JIP, zvýšení podílu ventilovaných nemocných, dostupnosti vybraných diagnostických postupů, používaní vybraných postupů v péči o dýchací cesty a nárůst použití punkčních tracheostomií.

Klíčová slova:
umělá plicní ventilace – plicní mechanika – bronchoskopie – otevírací manévry – tracheostomie – oxid dusnatý – pronační poloha


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2005 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se