Tekutinová terapie během anestezie – srovnánístandardního a rozšířeného způsobuhemodynamického monitorování


Fluid Therapy during Anaesthesia: Comparison of Standard and Extensive Method of HaemodynamicMonitoring

Objective:
Impact of two different types of haemodynamic monitoring (transesophageal doppler/routine) on fluid therapymanagement during general anaesthesia and early postoperative course in high risk surgical patients.Design: Prospective, comparative study in one centre.Setting: University Hospital Prague-Motol.Material and Method: 50 patients (ASA ≥ III)who underwent surgery under general anaesthesia admitted to ICU were enrolledin the study. 25 patients were routinely monitored,transesophageal doppler was used and fluid therapy guidance was basedon its results in 25 patients.Results: The tested group comprised of 13 men, 12 women (61.8 ± 11.4 years). The control group comprised 20 men and 5women (53.3 ± 17.2 years).We found significant differences at the age of patients.We did not found significant differencesin circulatory peroperative parametres between groups. Mean fluid balance between time T0 and T2 was 2501 ± 1440 ml intested group, 2930 ± 1847 ml in controlled group (n. s).We found significant increase of cardiac index from the beginningto the end of operation in tested group. (CI T0 2.74 ± 1.11 L/min/m2 , CIT2 3.65 ± 1.06 L/min/m2, P < 0.001). We did not findsignificant difference in APACHE II and SOFA scoring on the 1st and the 3rd day after operation. The mean length of stay inICU was not different between groups. One patient of the study group died and four patients died in the control group. Nosignificant difference in mortality was found.Conlusions: No difference in fluid management during operation and early postoperative organ dysfunction was observed.

Key words:
transesophageal doppler – general anaesthesia – scoring systems – postoperative course


Autoři: M. Ročeň 1;  P. Přikryl, ZenknerW. 2 2;  O. Machalová 2;  P. Vychodil 1;  K. Cvachovec 2
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, IKEM, Praha 2Klinika anesteziologie a resuscitace UK, 2. LF a IPVZ, Fakultní nemocnice Motol 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 4, s. 181-185
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Porovnání dopadu dvou způsobů hemodynamického monitorování na vedení objemové terapie během celkovéanestezie a časný pooperační stav u rizikových chirurgických nemocných.Typ studie: Prospektivní, srovnávací, v jednom centru.Název a sídlo pracoviště: FN Motol, Praha.Materiál a metoda: Do studie bylo zařazeno 50 pacientů ASA ≥ III, kteří se podrobili závažnému chirurgickému výkonuv celkové anestezii a byli po operaci hospitalizováni na resuscitačním oddělení. Standardně bylo monitorováno 25 pacientů,u 25 pacientů byla použita metoda transezofageální dopplerovské sonografie k vedení objemové terapie.Výsledky: Zkoumanou skupinu tvořilo 13 mužů a 12 žen (61,8 ± 11,4 let), kontrolní skupinu tvořilo 20 mužů a 5 žen (53,3 ±17,2 let), p < 0,05). V oběhových peroperačních parametrech nebyly mezi skupinami staticky významné rozdíly. Průměrnábilance tekutin mezi časem T0 a T2 byla ve zkoumané skupině 2501 ± 1440 ml, v kontrolní skupině 2930 ± 1847 ml (n. s.).Statisticky významný vzestup srdečního indexu na začátku a konci výkonu byl zjištěn ve zkoumané skupině (CI T0 2,74 ±1,11 l/min/m2, CI T2 3,65 ± 1,06 l/min/m2, p < 0,001). V hodnocení APACHE II a SOFA v 1. a 3. pooperační den nebyl meziskupinami shledán statisticky významný rozdíl. Průměrná doba pobytu na resuscitačním oddělení se v obou skupináchnelišila. Ve zkoumané skupině bylo 1 úmrtí, z kontrolní zemřeli 4 operovaní (n. s.).Závěr: Nebyl shledán statisticky významný rozdíl ve vedení objemové terapie, ani v časné pooperační orgánové dysfunkcimezi skupinami.

Klíčová slova:
transezofageální dopplerovská sonografie – celková anestezie – skórovací schémata – pooperační průběh

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se