Pacient s onkologickým onemocněním hospitalizovaný na ARO


Cancer Patient Admitted to ICU

The purpose of this study was to evaluate demographic data, length of stay, severity of illness and outcome of patients with cancer admitted to ICU.During a 3-year period 479 patients were hospitalised. All admissions were reviewed and 38 cancer patients were identified. All suffered malignantsolid tumors and the most of them were surgical patients (36 vs. 2). The most frequent admission was due to severe sepsis or septic shock, others wereadmitted because of prolonged perioperative management, left heart failure, COPD exacerbation, ARDS. At first 24 hours the mean TISS value was30 and SOFA score was 7, all patients were mechanically ventilated. ICU mortality was 28.9 %, overall hospital mortality 44.7 %. 21 patients (55.3 %of all) were discharged home, during 3-month follow up they stayed alive and without readmission.

Key words:
cancer patient - intensive care


Autoři: Z. Kos
Působiště autorů: ARO Nemocnice Karlovy Vary, primář MUDr. Roman Brázdil
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 4, s. 198-200
Kategorie: Články

Souhrn

Zámìrem sledování bylo zjistit základní data o pacientech s onkologickým onemocnìním pøijatých na ARO, dùvod jejich pøijetí a struènoucharakteristiku prùbìhu léèení. Za tøíleté období bylo celkem pøijato 479 nemocných, z toho 38 s onkologickým onemocnìním (7,9 %). Ve všechpøípadech se jednalo o pacienty se solidním tumorem maligní povahy, témìø ve všech pøípadech bylo pøijetí na ARO v souvislosti s chirurgickou léèbou(36 vs. 2). Nejèastìjším dùvodem pøijetí byla tìžká sepse nebo septický šok, dále pak pokraèující perioperaèní péèe, obìhová nestabilita, respiraèníinsuficience, ARDS. V den pøijetí byla prùmìrná hodnota TISS 30 b., hodnota SOFA 7 b., všichni pøijatí byli po pøechodnou dobu øízenì ventilováni.V průběhu hospitalizace na ARO zemřelo 11 pacientů (ARO mortalita 28,9 %), po překladu na jiné oddělení zemřelo dalších 6 pacientůù (nemocniěnímortalita 44,7 %). Celkem 21 pacientů ze sledované skupiny (55,3 %) bylo propuštěno do domácího ošetřování, nikdo z nich v následujících třechměsících nezemřel, ani nebyl znovu přijat do nemocnice.

Klíčová slova:
onkologický pacient - intenzivní péče

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se