Nechtěná těhotenství zvyšují riziko trombembolie podstatně více než kombinovaná perorální antikoncepce

7. 4. 2015

Podle stanoviska Kanadské gynekologicko-porodnické společnosti k riziku venózní trombembolie (VTE) při užívání perorální hormonální antikoncepce (HA) z roku 2013 převažuje přínos HA nad jejími riziky. Kromě dalšího přínosu zabrání HA řadě nechtěných těhotenství, která zvyšují riziko VTE významně více než HA.

Podle stanoviska Kanadské gynekologicko-porodnické společnosti k riziku venózní trombembolie (VTE) při užívání perorální hormonální antikoncepce (HA) z roku 2013 převažuje přínos HA nad jejími riziky. Kromě dalšího přínosu zabrání HA řadě nechtěných těhotenství, která zvyšují riziko VTE významně více než HA.

Kromě účinné antikoncepce je přínosem HA regulace menstruačního cyklu se zmírněním krvácení a bolesti, omezení výskytu benigních onemocnění prsu a tvorby ovariálních cyst a 50% snížení rizika karcinomu ovaria a dělohy. VTE patří ke vzácným, i když závažným komplikacím HA. Zatímco roční incidence VTE je u žen v reprodukčním věku 4–5/10 000, u uživatelek HA je zhruba dvojnásobná (8–9/10 000), ovšem v těhotenství stoupá na 29/10 000, a v šestinedělí dokonce na 300–400/10 000. Vzhledem k tomu, že HA je jedna z nejrozšířenějších a nejúčinnějších metod antikoncepce, ve skutečnosti díky prevenci nechtěných těhotenství snižuje výskyt VTE v populaci oproti populaci bez dostupné účinné antikoncepce. Riziko VTE při užívání HA navíc zvyšují předem identifikovatelné faktory: vyšší věk, velká operace, imobilizace, obezita, kouření, pozitivní osobní či rodinná anamnéza VTE a vrozené poruchy srážlivosti krve. Při odpovídající léčbě VTE většina případů odezní. K fatální trombembolii dochází v 1 ze 100 případů, z čehož vyplývá riziko úmrtí z důvodu VTE při užívání HA < 1/100 000 v porovnání s 8/100 000 v těhotenství. Důležitým faktem také je, že riziko VTE je při užívání HA nejvyšší v prvních měsících a poté klesá.

Kanadská gynekologicko-porodnická společnost při svém pravidelném přehledu odborné literatury věnované riziku VTE při používání různých antikoncepčních metod došla k závěru, že přínos HA převyšuje nad riziky. Doporučuje lékařům:
1) posoudit riziko VTE při volbě optimální antikoncepční metody,
2) předcházet několikaměsíčním přestávkám v užívání HA,
3) poučit ženy o riziku VTE při užívání HA, včetně jejích projevů a příznaků, a informovat je o riziku VTE v těhotenství a šestinedělí,
4) poučit ženy o tom, že podle nejkvalitnějších dostupných informací se riziko VTE neliší v závislosti na gestagenu v HA.

Kanadská gynekologicko-porodnická společnost upozornila také na to, že strach z VTE při užívání HA, který šíří média, může mít mnohem škodlivější dopad, protože výsledkem je panické vysazování HA a následná nechtěná těhotenství nesoucí s sebou výrazně vyšší výskyt VTE, což bylo v poslední době doloženo v řadě zemí.

Jedním z přípravků HA, u kterého se nedávno objevily obavy v souvislosti s rizikem VTE, je kombinace cyproteronacetát 2 mg/ethynylestradiol 35 µg (CPA/EE, Diane-35). V roce 2013 proto Kanadská gynekologicko-porodnická společnost provedla přezkoumání bezpečnosti tohoto přípravku. Posoudila údaje z 8 publikovaných prospektivních i retrospektivních studií z let 1995 až 2004, které zahrnovaly CPA/EE i jiné typy kombinované HA a hodnotily VTE. Absolutní incidence VTE v těchto studiích se pohybovala od 1,2 do 9,9/10 000 žen-roků. Rozdíl mezi rizikem u žen s CPA/EE a s běžnou kombinovanou HA dosáhl pouze 0,04 %. Kromě 1 studie, která ukázala malý statisticky významný rozdíl, se incidence VTE u žen s CPA/EE a s běžnou kombinovanou HA nelišila. V jedné studii, která analyzovala pouze ženy s akné, hirsutismem a syndromem polycystických ovarií (PCOS), byla zjištěna vyšší incidence VTE u CPA/EE (8,05/10 000 žen-roků) než u běžné hormonální HA. Zde je podstatná informace, že vyšší riziko VTE u žen s PCOS ukázaly i další dvě nedávné studie.

(zza)

Zdroj: The Society of Obstetricians and Gynaecologicts og Canada. Position Statement: Hormonal Contraception and Risk of Venous Thromboembolism (VTE). 19 February 2013. Dostupné z: http://sogc.org/media_updates/position-statement-hormonal-contraception-and-risk-of-venous-thromboembolism-vte/ (navštíveno 15. 2. 2015)

Zdroj: The Society of Obstetricians and Gynaecologicts og Canada. Position Statement:Diane-35 and Risk of Venous Thromboembolism (VTE). Dostupné z: http://sogc.org/media_updates/position-statement-diane-35-and-risk-of-venous-thromboembolism-vte/ (navštíveno 15. 4. 2015).

 

 Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví
Nejnovější kurzy
Antikoncepce a její další výhody pro uživatelky
Autoři: doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

Hormonální léčba akné
Autoři: MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Trombózy v gynekologii a porodnictví
Autoři: Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se