Zraková ostrost a roční výsledky po operaci katarakty u dětí mladších 13 let

15. 7. 2019

Katarakta představuje významnou příčinu postižení zraku u dětí. Data získaná z velkých registrů, jež se zaměřují na konkrétní onemocnění, mohou poskytnout reálné odhady pooperačních výsledků a nežádoucích příhod v klinické praxi. Studie publikovaná letos v květnu v časopisu JAMA Ophthalmology hodnotí dlouhodobé výsledky operace katarakty u 880 dětí.

Sledovaná populace, cíle a průběh studie

Cílem práce bylo popsat výslednou zrakovou ostrost, refrakční vady, míru amblyopie, výskyt glaukomu a nutnosti provedení dalších chirurgických zákroků oka během prvního roku po lensektomii u dětí. Studie měla prospektivní observační charakter a byla provedena v době mezi červnem 2010 a červencem 2015 na 61 pracovištích s pediatrickou oftalmologickou péčí v USA, Kanadě a Spojeném království. Zařazena byla data od 880 dětí s provedenou lensektomií alespoň v 1 oku, jež byly v době odstranění katarakty mladší 13 let a byly následně sledovány nejméně 15 měsíců. Statistická analýza proběhla mezi prosincem 2016 a prosincem 2018. Zařazeny byly zákroky jak s implantací, tak bez implantace umělé nitrooční čočky.

Průměrný věk 432 dívek a 448 chlapců zařazených do studie činil při návštěvě rok po operaci 4,9 roku. Operace byla provedena oboustranně u 362 (41,1 %) dětí, u 518 (58,9 %) byl zákrok jednostranný. Nitrooční čočka byla implantována u 654 (60,2 %) z 1132 očí (celkové číslo bylo upraveno s ohledem na to, že u některých pacientů byla operace oboustranná, a neodpovídá tedy pouhému součtu).

Výsledky

Amblyopie byla zjištěna u 449 (51,0 %) dětí. U dětí starších 3 roky a více činila průměrná zraková ostrost 0,30 logMAR (kolem 0,5 – přepočítáno na decimální hodnotu) u 153 bilaterálně pseudofakických očí, 0,49 logMAR (kolem 0,3) u jednostranně afakických očí, 0,47 logMAR (kolem 0,3) u 21 bilaterálně afakických očí a 0,61 logMAR (kolem 0,25) u 17 jednostranně afakických očí.

Glaukom byl nově diagnostikován nebo na něj vzniklo podezření u 67 (5,9 %) z 1064 očí bez výskytu gaukomu v době operace, konkrétně u 36 (13,2 %) očí z 273 bilaterálně afakických, 5 (1,5 %) z 308 očí s oboustrannou pseudofakií, 14 (7,9 %) ze 178 očí s jednostrannou afakií a 12 (3,9 %) z 205 očí s jednostrannou pseudofakií. Další chirurgický výkon, nejčastěji vitrektomie nebo membranektomie k odstranění zákalu ve zrakové ose, byl proveden u 189 (17,0 %) z 1132 očí.

Shrnutí a závěr

V hodnocené kohortě dětí mladších 13 let byla po odstranění čočky často přítomná amblyopie. U dětí, jež byly operovány ve věku ≥ 2 let, byla zraková ostrost nižší, než je v tomto věku považováno za normu. Horších výsledků bylo dosaženo u jednostranné katarakty. Nejčastější komplikací, která vyžadovala další chirurgickou intervenci, byl zákal ve zrakové ose.

(lis)

Zdroj: Repka M. X., Dean T. W., Kraker R. T. et al.; Writing Committee for the Pediatric Eye Disease Investigator Group (PEDIG). Visual acuity and ophthalmic outcomes in the year after cataract surgery among children younger than 13 years. JAMA Ophthalmol 2019 May 16, doi: 10.1001/jamaophthalmol.2019.1220 [Epub ahead of print].Štítky
Oftalmologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se