Vztah mezi časem stráveným venku a exfoliačním glaukomem nebo podezřením na exfoliační glaukom

9. 2. 2015

Retrospektivní studie provedená ve Velké Británii hledala odpověď na otázku, jak ovlivňuje čas strávený venku vznik exfoliačního glaukomu. Bylo zjištěno, že klimatické faktory mohou hrát při vzniku roli, neboť více času stráveného venku v mládí bylo spojeno s vyšším rizikem vzniku exfoliačního glaukomu nebo podezření na něj. 

Retrospektivní studie provedená ve Spojených státech hledala odpověď na otázku, jak ovlivňuje čas strávený venku v různých životních obdobích riziko vzniku exfoliačního glaukomu nebo podezření na exfoliační glaukom. Etiologie tohoto typu glaukomu zůstává z velké části nevysvětlena, nicméně jedním z vodítek, která mohou napomoci k jejímu odhalení, je častější výskyt v závislosti na větší vzdálenosti od rovníku.

Do studie bylo zařazeno 49 033 žen ze studie Zdraví zdravotních sester a 20 066 mužů z Návazné studie pracovníků ve zdravotnictví. Všem bylo nad 60 let a netrpěli glaukomem ani šedým zákalem. Všichni se anamnesticky podrobili očnímu vyšetření a vyplnili dotazníky zaměřené na čas strávený venku (< 1, 2–5, 6–10, > 11 hodin za týden) během dne (v době mezi 10. a 15. hodinou) ve třech životních obdobích: střední škola až do věku 24 let, ve věku 25–35 let a ve věku 36–59 let. Tyto údaje byly od žen získány v roce 2006 a od mužů v roce 2008. Účastníci studie byli požádáni o vyplnění dotazníku zaslaného každý druhý rok (ženy v letech 1980–2010 a muži v letech 1986–2010). Nově vzniklé případy onemocnění (223 žen a 38 mužů) byly potvrzeny ze záznamů ve zdravotnické dokumentaci. Statistická analýza byla provedena pomocí Coxova modelu proporcionálních rizik.

Přestože nebyla pozorována souvislost s delším časem stráveným venku v období mezi 25–35 lety nebo 36–59 lety, kohortově specifická multivariabilní adjustovaná analýza ukázala poměr rizik mezi ≥ 11 hodinami týdně strávenými venku v porovnání s ≤ 5 hodinami 2,0 (95% interval spolehlivosti = 1,30, 3,08). U žen byla tato asociace silnější, pokud v mladším dospělém věku bydlely v jižních šířkách.

Studie tedy zjistila, že klimatické faktory mohou hrát roli při vzniku exfoliačního glaukomu nebo podezření na něj, neboť více času stráveného venku v mládí bylo spojeno s vyšším rizikem vzniku tohoto typu glaukomu.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Kang J. H., Wiggs J. L., Pasquale L. R. Relation between time spent outdoors and exfoliation glaucoma or exfoliation glaucoma suspect. Am J Ophthalmol. 2014 Sep; 158 (3): 605-14.e1.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se