Výměna mozkomíšního moku ve zrakovém nervu u normotenzního glaukomu

30. 6. 2012

Prospektivní nemaskovaná studie referuje o výměně cerebrospinálního moku mezi intrakraniálními prostory (tj. bazálními cisternami) a subarachnoidálním prostorem terče zrakového nervu u jedinců s normotenzním glaukomem (NTG) v porovnání s kontrolními subjekty bez NTG či s jinými typy glaukomu.

Prospektivní nemaskovaná studie referuje o výměně cerebrospinálního moku mezi intrakraniálními prostory (tj. bazálními cisternami) a subarachnoidálním prostorem terče zrakového nervu u jedinců s normotenzním glaukomem (NTG) v porovnání s kontrolními subjekty bez NTG či s jinými typy glaukomu.

18 pacientů s NTG (7 žen, 11 mužů; průměrný věk 64,9 ± 8,9 roku) a čtyři pacienti bez známek glaukomu nebo intrakraniálního onemocnění (4 ženy, průměrný věk 62,8 ± 18,4 roku) podstoupilo CT cisternografii a CT mozku a orbit. Denzita kontrastní látky v mozkomíšním moku nacházejícím se v intrakraniálních a subarachnoidálních prostorech kolem zrakových nervů byla měřena v Hounsfieldových jednotkách. Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí nezávislého párového t-testu a neparametrickým korelačním koeficientem podle Spearmana.

V subarachnoidálních prostorách zrakových nervů pacientů s NTG byla prokázána významně snížená hustota mozkomíšního moku ve srovnání s hodnotami naměřenými v mozkomíšních intrakraniálních a subarachnoidálních prostorách kolem zrakových nervů kontrolní skupiny (p = 0,0006). Mezi ženami a muži ze skupiny pacientů s NTG nebyly prokázány žádné statisticky významné rozdíly (p > 0,35).

Na závěr práce bylo konstatováno, že nalezený rozdíl v koncentračních gradientech mezi kontrastně značeným mozkomíšním mokem v intrakraniálních prostorách a v subarachnoidálním prostoru optiku u této skupiny pacientů s NTG v porovnání s kontrolami podporuje hypotézu existence poruchy výměny cerebrospinálního moku mezi intrakraniálními prostory a subrarachnoidálním prostorem kolem zrakového nervu. Poruchu dynamiky mozkomíšního moku lze vysvětlit kompartmentalizací optiku. Klinický význam zjištěných nálezů je třeba podrobit dalšímu zkoumání.

(lis)

Zdroj: Killer H. E. et al. Cerebrospinal fluid exchange in the optic nerve in normal-tension glaucoma. Br J Ophthalmol. 2012 Apr; 96 (4): 544–8; doi: 10.1136/bjophthalmol-2011-300663Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se