Výběr antibiotické profylaxe po operaci katarakty

18. 10. 2014

Studie případů a kontrol se zabývala výběrem vhodných antibiotik v prevenci vzniku endoftalmitidy po operaci katarakty. Pravděpodobnost vzniku byla nižší, pokud byly po operaci aplikovány fluorochinolony druhé nebo čtvrté generace.

Studie případů a kontrol zjišťovala 8roční incidenci endoftalmitidy po operaci katarakty a chirurgické postupy spojené s jejím zvýšeným výskytem.

Zařazeno bylo 75 318 operovaných očí. Zákrok byl proveden 26 různými chirurgy ve 4 veřejných nemocnicích a 5 chirurgických zařízeních nepřidružených k žádné nemocnici. Případy endoftalmitid byly zachyceny díky prospektivně vytvořené demografické databázi.

Dohromady se vyskytlo 23 případů pooperačně vzniklé endoftalmitidy, z toho ve 13 případech s pozitivními kultivačními výsledky. Celková 8roční incidence činila 0,03 %. Incidence endoftalmitidy se lišila mezi jednotlivými operatéry od 0 % to 0,20 %. U dvou chirurgů byla vyšší než u zbytku skupiny: jeden operatér s velkým množstvím provedených zákroků (průměrný počet případů za rok 1 059,4 ± 231,9) měl incidenci 0,08 % (n = 7; P = 0,004) a jeden operatér s malým počtem provedených zákroků (průměrný počet případů za rok 123,5 ± 44,8) měl incidenci 0,20 % (n = 2; P = 0,002). Při univariantní analýze nebyla míra rizika vzniku endoftalmitidy ovlivněna použitím antibiotik intrakamerálně (0,898) nebo subkonjunktiválně (0,331), zatímco aplikace morifloxacinu byla asociována s nižším výskytem endoftalmitidy (P = 0,029). Zákroky provedené v jednom privátním centru (P = 0,046) a aplikace timololu na konci operace (P = 0,007) byly spojeny s vyšší mírou rizika vzniku endoftalmitidy. Multivariantní analýzou bylo prokázáno, že šance výskytu endoftalmitidy byla nižší, pokud bylo po zákroku použito fluorochinolonové antibiotikum druhé (P = 0,02) nebo čtvrté generace (P = 0,008).

Závěrem studie bylo konstatováno, že pooperační aplikace fluorochinolonu byla spojena s menším výskytem endoftalmitidy. Naproti tomu, pokud byl na konci zákroku použit timolol nebo pokud byla operace provedena v jednom privátním centru, byla míra vzniku endoftalmitidy vyšší.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Rudnisky C. J., Wan D., Weis E. Antibiotic choice for the prophylaxis of post-cataract extraction endophthalmitis. Ophthalmology. 2014 Apr; 121 (4): 835–841.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se