Vliv operace katarakty na sekreci melatoninu u dospělých ve věku 60 let a více

8. 6. 2020

Studie oftalmologů a epidemiologů z univerzity v japonském Nara, recentně publikovaná v časopisu JAMA Ophthalmology, zkoumala vztah mezi operací katarakty, použitím čiré a žluté nitrooční čočky a úrovní sekrece melatoninu.

Cíle studie

Vnímání světla fotosenzitivními retinálními gangliovými buňkami hraje významnou úlohu v synchronizaci cirkadiánního rytmu. Nízká koncentrace melatoninu je spojována s depresí, diabetem, postižením kognitivních funkcí a nádory prsu.

Operace katarakty vedoucí ke zvýšení vnímání světla může sekreci melatoninu ovlivňovat, nicméně dosud neexistovala žádná randomizovaná klinická studie, která by tuto hypotézu ověřila. Cílem citované práce proto bylo zjistit, zda operace katarakty modifikuje 3 měsíce po zákroku sekreci melatoninu u dospělých starších jedinců.

Hodnocená populace

Studie byla provedena v čase mezi červencem 2014 a červnem 2017. Účastnilo se jí 169 pacientů, 97 (57,4 %) tvořili muži; jejich průměrný věk činil 75,7 (SD 6,7) roku. Všem zařazeným pacientům bylo ≥ 60 let, neprodělali předtím žádnou operaci katarakty a podle Klasifikačního systému opacit čočky III byl jejich šedý zákal na stupni ≥ 2. 

Metodika a průběh studie

Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 : 1 : 1. Skupina 1 byla operována v nejbližším možném termínu a dostala čirou nitrooční čočku (IOL). Skupina 2 byla také operována bez odkladu a dostala žlutou IOL. Skupina 3 měla zákrok odložený a implantována jí byla čirá IOL. Ve skupině 4 byla operace také odložena a IOL byla žlutá. Intervenční skupina pak byla vytvořena z jedinců zařazených do skupin 1 a 2, kontrolní skupina z účastníků ve skupinách 3 a 4. Exkrece melatoninu v moči byla měřena u intervenční skupiny 3 měsíce po operaci, u kontrolní skupiny potom před odloženou operací.

Výsledky a závěr

Průměrná exkrece melatoninu v moči byla významně vyšší u intervenční skupiny v porovnání s kontrolní skupinou (p = 0,007). Rozdíl mezi průměrnou koncentrací vylučování melatoninu v moči mezi pacienty ve skupině 1 a 2 nebyl statisticky významný (p = 0,48).

Výsledky této studie tedy podporují hypotézu, že operace katarakty vede ke zvýšení sekrece melatoninu, přičemž mezi čirou IOL a žlutou IOL nebyly v tomto ohledu zjištěny odlišnosti.

(lis)

Zdroj: Nishi T., Saeki K., Miyata K. et al. Effects of cataract surgery on melatonin secretion in adults 60 years and older: a randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol 2020 Mar 5, doi: 10.1001/jamaophthalmol.2020.0206 [Epub ahead of print].Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se