Vliv latanoprostu a timololu na histopatologii spojivky

11. 1. 2009

Hlavním záměrem nedávno publikované studie bylo prozkoumat vliv timololu a latanoprostu na složení extracelulární matrix a na rozsah zánětlivé infiltrace v lidské spojivce.

Hlavním záměrem nedávno publikované studie bylo prozkoumat vliv timololu a latanoprostu na složení extracelulární matrix a na rozsah zánětlivé infiltrace v lidské spojivce. Autoři se zaměřili rovněž na expresi matrixových metaloproteináz (MMP) a tkáňových inhibitorů matrixových metaloproteináz (TIMP) ve spojivce.

Bioptické vzorky spojivkové tkáně byly pro účely studie odebrány z dolního spojivkového fornixu během rutinní operace katarakty. Pocházely od dvaceti pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem, kteří byli léčeni monoterapií latanoprostem nebo timololem. Dále bylo odebráno deset kontrolních vzorků od deseti neglaukomatických pacientů. Získané vzorky byly vyšetřovány světelnou mikroskopií, transmisní elektronovou mikroskopií a také imunohistochemicky s použitím protilátek proti MMP-1, MMP-3, TIMP-2, TIMP-3 a CD 68.

Výsledky

Množství kolagenních vláken bylo signifikantně sníženo u vzorků získaných od pacientů léčených latanoprostem ve srovnání se vzorky pacientů léčených timololem (P +/- 0,01), avšak ve srovnání s kontrolami nebyl patrný rozdíl. Množství amorfní hmoty bylo zvýšeno u obou léčených skupin ve srovnání s kontrolami (P +/- 0,001), ale v menším rozsahu ve vzorcích pacientů léčených latanoprostem v porovnání s pacienty léčenými timololem (P +/- 0,001).

Obsah opticky čirých prostor, pravděpodobně s obsahem glykosaminoglykanů, byl signifikantně redukován v obou léčených skupinách, tato redukce však byla nižší u očí léčených latanoprostem. Zřetelně vyšší exprese MMP-1 a MMP-3 a mírné zvýšení signálu, svědčící pro přítomnost TIMP-2 a TIMP-3, byly nalezeny v epiteliích a subepiteliálních stromálních buňkách ve vzorcích od pacientů léčených latanoprostem. Naopak mírná infiltrace makrofágy a zánětlivými buňkami byla pozorována u očí léčených timololem.

Závěr

Vzorky spojivkové tkáně získané od pacientů léčených latanoprostem vykázaly sníženou stromální kolagenní denzitu a měly méně vyjádřenou zánětlivou infiltraci. Zvýšená exprese MMP-1 a MMP-3 u očí léčených latanoprostem by mohla vysvětlit sníženou akumulaci extracelulární matrix ve spojivkovém stromatu. Terapie latanoprostem by tedy mohla mít příznivější vliv na výsledek filtrující operace glaukomu.

(vek)

Zdroj: Terai N. et al: Effect of Latanoprost and Timolol on the Histopathology of the Human Conjunctiva. Br J Ophthalmol. [Epub ahead of print], October 2008. PMID: 18971237.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se