Účinek kombinace dorzolamidu s timololem u vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace

3. 7. 2020

U některých očí s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) nedochází k zastavení exsudace ani přes častou injekční intravitreální aplikaci blokátorů vaskulárního endotelového faktoru (anti-VEGF). Zlepšit celkový výsledek léčby s ohledem na zrakové funkce může adjuvantní terapie zmírňující edém. Recentně publikovaná multicentrická randomizovaná klinická studie ověřovala, jaký účinek má u pacientů s tímto problémem lokální terapie kombinací dorzolamidu s timololem.

Nábor probandů probíhal v období mezi 1. březnem 2017 a 30. říjnem 2018. Zařazeni byli pacienti s vlhkou formou VPMD, u kterých i přes intravitreální aplikaci anti-VEGF v intervalech 4, 5 nebo 6 týdnů neustávala exsudace. Cílem bylo zhodnotit krátkodobý účinek lokálně podávané fixní kombinace dorzolamid/timolol oproti placebu.

Sledované parametry

Primárním sledovaným parametrem byla změna průměrné centrální tloušťky sítnice od úvodního vyšetření do třetí kontroly (přibližně 3 měsíce). Měření byla provedena optickou koherenční tomografií (OCT). Sekundární sledované parametry zahrnovaly změnu výšky subretinální tekutiny, odchlípení retinálního pigmentového epitelu a průměrné zrakové ostrosti.

Hodnocená populace a průběh studie

Studie se zúčastnilo 52 pacientů, jejichž střední věk dosahoval 78,4 roku (směrodatná odchylka [SD] 7) a 68 % tvořily ženy. Střední počet injekcí, které byly pacientům aplikovány před zařazením do studie, byl 20,5 (SD 14). Střední zraková ostrost v logMAR na počátku studie činila 0,361 (SD 0,26), což odpovídá sférickému ekvivalentu přibližně 20/50. 

Probandi byli randomizováni buď k používání dorzolamidu/timololu, nebo umělých slz. Po 3 následující návštěvy dostávali ještě anti-VEGF léčivo, a to stejné jako při 2 návštěvách před zahrnutím do studie.

Výsledky

Primární sledovaný parametr bylo možné vyhodnotit u všech 27 pacientů (100 %) zařazených do skupiny s aktivní léčbou (dorzolamid/timolol) a u 23 z 25 (92 %) subjektů ve skupině, která dostávala placebo.

Z porovnání skupiny s dorzolamidem/timololem s placebovou skupinou mezi úvodním a třetím vyšetřením vyplynuly následující výsledky (v závorkách uváděny směrodatné odchylky):

  • Střední změna centrální tloušťky sítnice (primární sledovaný parametr) −36,6 (54) vs. 1,7 (52,3) μm (p = 0,04).
  • Průměrná výška odchlípení retinálního pigmentového epitelu −39,1 (65) vs. 1,1 (16) μm (p = 0,01).
  • Změna zrakové ostrosti −2,3 (5) vs. 0,3 (1) písmene (p = 0,78).

Závěr

Používání kombinace dorzolamid/timolol u pacientů s vlhkou formou VPMD a neustávající exsudací sice vedlo k anatomickému zlepšení, ale na zrakovou ostrost nemělo vliv. K ověření možného významu dorzolamidu/timololu v terapii vlhké formy VPMD bude pravděpodobně nutné provést klinické studie s delší dobou sledování a větším souborem pacientů.

(lis)

Zdroj: Hsu J., Patel S. N., Wolfe J. D. et al. Effect of adjuvant topical dorzolamide-timolol vs placebo in neovascular age-related macular degeneration: a randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol 2020 Apr 2; 138 (5): 560−567, doi: 10.1001/jamaophthalmol.2020.0724.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se