Srovnání Goldmanovy aplanační tonometrie a pro rohovku kompenzovaného nitroočního tlaku při hodnocení primárního glaukomu s otevřeným úhlem

31. 10. 2012

Při hodnocení primárního glaukomu s otevřeným úhlem (POAG) je třeba vzít v úvahu hodnoty nitroočního tlaku (NOT).

Při hodnocení primárního glaukomu s otevřeným úhlem (POAG) je třeba vzít v úvahu hodnoty nitroočního tlaku (NOT). Ty mohou být měřeny samostatně nebo také v souvislosti s biomechanickými vlastnostmi rohovky (tloušťka, odpor), které výši NOT rovněž ovlivňují.

Autoři nedávno publikované práce se pokusili porovnat výsledky dvou různých přístupů k hodnocení glautomatózní neuropatie optiku: v prvním případě byly k hodnocení použity pouze hodnoty NOT, zatímco ve druhém případě byly tyto hodnoty korigovány vzhledem k vlastnostem rohovky daného oka. Do studie bylo celkem zahrnuto více než 600 očí s glaukomem, normotenzním glaukomem a kontrolních zdravých očí. Přítomnost glautomatózní optické neuropatie byla určena vyšetřením morfologie optického disku a vrstvy nervových vláken, fotografie fundu a vyšetřením Heidelberským retinálním tomografem (HRT). NOT byl určen nejprve pomocí Goldmanovy aplanační tonometrie (GAT) a posléze byl pomocí ocular response analyzéru (ORA) zjištěn korelovaný Goldmanův NOT (NOTg) a pro danou rohovku kompenzovaný NOT (NOTcc).

Výsledky

U normotenzních očí s glautomatózní neuropatií optiku byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi NOTcc a NOT zjištěným pomocí GAT (19,8, respektive 14,4 mmHg; p < 0,001). Maximální senzitivita a specificita při detekci glautomatózní neuropatie optiku byla pro GAT zjištěna u hodnoty NOT 20,9 mmHg (senzitivita 59 %, specificita 90 %), zatímco pro NOTcc byla tato hodnota NOT 18,4 mm Hg (85 % shodně pro senzitivitu i specificitu). Oblast pod křivkou byla vyšší pro NOTcc (0,93 vs. 0,78; p < 0,001). Z výsledků studie vyplývá, že NOTcc může ve srovnání s GAT poskytovat lepší výsledky při hodnocení glaukomu. Na druhou stranu NOTcc pravděpodobně nepředstavuje efektivní diagnostický nástroj.

(vek)

Zdroj: Ehrlich J. R. et al: Goldman Applanation Tonometry compared with corneal-compensated intraocular pressure in the evaluation of primary open-angle Glaucoma. BMC Ophthalmol. 2012 Sep 25; 12 (1): 52.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se