Srovnání fixních kombinací antiglaukomatik

7. 4. 2010

Cílem studie publikované v časopise Eye bylo srovnat účinnost dvou různých fixních kombinací antiglaukomatik při snižování nitroočního tlaku. První kombinací byl latanoprost / timolol podávaný jednou denně večer, druhou kombinací byl dorzolamid / timolol podávaný dvakrát denně.

Metoda

V rámci multicentrické kontrolované klinické studie byli pacienti s primárním glaukomem s otevřeným úhlem nebo nitrooční hypertenzí, u nichž se nitrooční tlak dostatečně nesnížil po léčbě beta-blokátory (skríningový nitrooční tlak mezi 21 až 37 mmHg), náhodně rozděleni do dvou skupin. Pacienti v první skupině (n = 135) byli léčeni fixní kombinací latanoprost / timolol, ve druhé skupině (n = 135) fixní kombinací dorzolamid / timolol. Nitrooční tlak byl u obou skupin měřen v rámci skríningu, dále na počátku studie a po čtyřech a dvanácti týdnech terapie vždy třikrát denně – v 8:00, ve 12:00 a v 16:00 hodin. Při každé kontrole byly zjišťovány případné vedlejší účinky léčby. Hlavním výstupem studie mělo být zjištění, zda a jak se sledované fixní kombinace léků liší ve schopnosti snížit průměrný denní nitrooční tlak v době dvanáct týdnů trvající studie.

Výsledky

Hodnota průměrného denního nitroočního tlaku byla na počátku studie podobná u obou sledovaných skupin. Průměrné snížení nitroočního tlaku v době od počátku studie do dvanáctého týdne bylo − 9,7 mmHg ve skupině léčené fixní kombinací latanoprost / timolol a − 9,5 mmHg pro fixní kombinaci dorzolamid / timolol. Rozdíl mezi kombinacemi latanoprost / timolol a dorzolamid / timolol byl −0,2 mmHg (95% interval spolehlivosti −0,8 až −0,4 mmHg). Horní hranice 95% intervalu spolehlivosti byla nižší než 1,5 mmHg, což naznačuje, že žádná z kombinací není v léčbě horší než druhá. Na druhou stranu však signifikantně vyšší procento pacientů léčených fixní kombinací latanoprost / timolol dosáhlo nitroočního tlaku ≤ 16 a ≤ 15 mmHg (p ≤ 0,01). Oba druhy léčby byly pacienty dobře snášeny.

Závěr

Při selhání léčby beta-blokátory je možné dosáhnout požadovaného nitroočního tlaku pomocí obou ze sledovaných fixních kombinací, avšak kombinace latanoprost / timolol častěji dosahuje nitroočního tlaku ≤ 16 mmHg.

(hek)

Zdroj:
Miglior S. et al.: Efficacy and safety of fixed combinations of latanoprost/timolol and dorzolamide/timolol in open-angle glaucoma or ocular hypertension. Eye 2009, publikováno on-line před tiskem dne 18. prosince 2009.
DOI 10.1038/eye.2009.307Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se